Publication details

 

Pohlady do mikrosveta

Basic information
Original title:Pohlady do mikrosveta
Title in English:Look into microcosmos
Authors:Alexander Dirner, Júlia Hlaváčová, František Franko, Marián Kíreš, Sabina Lehocká, Janka Vrláková, Gabriela Martinská, Adéla Kravčáková, Marek Bombara, Zuzana Ješková, Rastislav Adámek, Pavel Murín, Veronika Boháčová, František Melo, Gabriela Tarjányiová, Mikuláše Gintner, Vladimír Štefl, Karol Kudela, Eduard Kladiva, Ivan Králik, Ladislav Šándor, Boris Tomášik, Ivan Kimák
Further information
Citation:DIRNER, Alexander, Júlia HLAVÁČOVÁ, František FRANKO, Marián KÍREŠ, Sabina LEHOCKÁ, Janka VRLÁKOVÁ, Gabriela MARTINSKÁ, Adéla KRAVČÁKOVÁ, Marek BOMBARA, Zuzana JEŠKOVÁ, Rastislav ADÁMEK, Pavel MURÍN, Veronika BOHÁČOVÁ, František MELO, Gabriela TARJÁNYIOVÁ, Mikuláše GINTNER, Vladimír ŠTEFL, Karol KUDELA, Eduard KLADIVA, Ivan KRÁLIK, Ladislav ŠÁNDOR, Boris TOMÁŠIK a Ivan KIMÁK. Pohlady do mikrosveta. In Náridný festival fyziky - Tvorivý učitel fyziky III. první. Košice: SFS, 2010. s. 187-197, 11 s. ISBN 978-80-969124-9-0.Export BibTeX
@inproceedings{915924,
author = {Dirner, Alexander and Hlaváčová, Júlia and Franko, František and Kíreš, Marián and Lehocká, Sabina and Vrláková, Janka and Martinská, Gabriela and Kravčáková, Adéla and Bombara, Marek and Ješková, Zuzana and Adámek, Rastislav and Murín, Pavel and Boháčová, Veronika and Melo, František and Tarjányiová, Gabriela and Gintner, Mikuláše and Štefl, Vladimír and Kudela, Karol and Kladiva, Eduard and Králik, Ivan and Šándor, Ladislav and Tomášik, Boris and Kimák, Ivan},
address = {Košice},
booktitle = {Náridný festival fyziky - Tvorivý učitel fyziky III},
edition = {první},
keywords = {contemporary physics education project; particle physics},
language = {sla},
location = {Košice},
isbn = {978-80-969124-9-0},
pages = {187-197},
publisher = {SFS},
title = {Pohlady do mikrosveta},
year = {2010}
}
Original language:Slovak
Field:Elementary particles and high-energy physics
Type:Article in Proceedings
Keywords:contemporary physics education project; particle physics

Príspevok informuje o modernom vzdělavacom kurze fyziky založenom na vlastnostiach elementárnych častíc.

Paper informs about contemporary education course of physics, based on properties of elementary particles