Publication details

 

Analýza dopravní obslužnosti v obcích ČR

Basic information
Original title:Analýza dopravní obslužnosti v obcích ČR
Title in English:The Analysis of Public Transport Accessibility in the Municipalities on the Czech Republic
Authors:Filip Chvátal, Jan Kuchyňka, Ondřej Mulíček, Daniel Seidenglanz, Danuše Strnadová
Further information
Citation:CHVÁTAL, Filip, Jan KUCHYŇKA, Ondřej MULÍČEK, Daniel SEIDENGLANZ a Danuše STRNADOVÁ. Analýza dopravní obslužnosti v obcích ČR. In Dopravní obslužnost měst a regionů 2011. 2011.Export BibTeX
@proceedings{932478,
author = {Chvátal, Filip and Kuchyňka, Jan and Mulíček, Ondřej and Seidenglanz, Daniel and Strnadová, Danuše},
booktitle = {Dopravní obslužnost měst a regionů 2011},
keywords = {public transport accessibility; regional disparities; county seat; district; microregion; mesoregion},
language = {cze},
title = {Analýza dopravní obslužnosti v obcích ČR},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Earth magnetism, geography
Type:Appeared in Conference without Proceedings
Keywords:public transport accessibility; regional disparities; county seat; district; microregion; mesoregion

Tato práce byla vypracována na základě řešeného projektu Ministerstva dopravy ČR s názvem „Metodika pro stanovení kvalitativních ukazatelů ve veřejné dopravě a jejich vyhodnocování“. Klade si za cíl vyhodnotit dopravní obslužnost v obcích ČR. Pro tento účel byla vytvořena metodologie založená na 4 základních charakteristikách (počet spojů, průměrná doba dojezdnosti, první příjezd do střediska, poslední odjezd ze střediska), 2 časových úrovních (pracovní den, sobota) a 4 prostorových úrovních (kraj, SO ORP, mikroregion, mezoregion). Výsledky byly mapově vizualizovány a analyticky zhodnoceny pro aplikační účely státní správy či jako základ pro navazující výzkumné činnosti.

This task was developed on the basis of the solved project for Ministry of Transport entitled „Methodology for determining quality indicators for public transport and their valuation“. It aims to evaluate the transport accessibility of public transport in the municipalities of the Czech Republic. Specific metodology was developed for this purpose, which is based on four indicators (number of connections, average commuting time, first arrival to the resort and the latest departure from the center), two levels of time (weekday, Saturday) and 4 spatial levels (County, District, microregion and mesoregion). The results were visualized in maps and analytically evaluated for application purposes of government or as a basis for continuing research.