Publication details

 

Matematika pro chemiky, 2. díl

book coverSkripta obsahují diferenciální rovnice, diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných, základy vektorové analýzy, křivkový a plošný integrál. Primárně jsou skripta určena pro studenty chemických a biochemických oborů, proto jsou zde zařazeny také fyzikální a chemické aplikace. Lze je dobře využít ve výuce matematiky na vysokých školách.

Basic information
Original title:Matematika pro chemiky, 2. díl
Title in English:Mathematics for chemistry students
Author:Zuzana Došlá
Information from University Press
Binding:paperback
Format:210 x 297
Price:144,00 CZK
Books on sale:link to a new windowBuy in Munipress on-line bookstore
mail_icon Order by University Press
Categorization:Chemistry; Matematics
Publisher within MU:Faculty of Science
Further information
Citation:DOŠLÁ, Zuzana. Matematika pro chemiky, 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 131 s. ISBN 978-80-210-5432-5.Export BibTeX
@book{933431,
author = {Došlá, Zuzana},
address = {Brno},
edition = {1.},
language = {cze},
location = {Brno},
isbn = {978-80-210-5432-5},
publisher = {Masarykova univerzita},
title = {Matematika pro chemiky, 2. díl},
url = {http://www.math.muni.cz},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:General mathematics
WWW:link to a new windowhttp://www.math.muni.cz
Type:Monograph

Skripta obsahují diferenciální rovnice, diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných, základy vektorové analýzy, křivkový a plošný integrál. Primárně jsou skripta určena pro studenty chemických a biochemických oborů, proto jsou zde zařazeny také fyzikální a chemické aplikace. Lze je dobře využít ve výuce matematiky na vysokých školách.

The texbook contains differential equations, differential and integral multivariate calculus, vector analysis, curve and surface integrals. Primarily, the textbook is devoted to students of the chemistry and biochemistry, therefore it contains also applications in physics and chemistry. It can be used in university mathematical courses.