Publication details

 

Antropologický výzkum kosterních pozůstatků přisuzovaných české královně Konstancii Uherské (1181–6. 12. 1240)

Basic information
Original title:Antropologický výzkum kosterních pozůstatků přisuzovaných české královně Konstancii Uherské (1181–6. 12. 1240)
Title in English:Anthropological evalutation of skeletal remains attributed to Czech queen Constantia of Hungaria (1181-6. 12. 1240)
Authors:Eva Drozdová, Josef Unger, Kateřina Boberová
Further information
Citation:DROZDOVÁ, Eva, Josef UNGER a Kateřina BOBEROVÁ. Antropologický výzkum kosterních pozůstatků přisuzovaných české královně Konstancii Uherské (1181–6. 12. 1240). Vlastivědný věstník moravský, Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 36-40. ISSN 0323-2581.Export BibTeX
@article{948364,
author = {Drozdová, Eva and Unger, Josef and Boberová, Kateřina},
article_location = {Brno},
article_number = {3},
keywords = {Anthropology; Tišnov; Czech queen Constantia; Czech Republic},
language = {cze},
issn = {0323-2581},
journal = {Vlastivědný věstník moravský},
title = {Antropologický výzkum kosterních pozůstatků přisuzovaných české královně Konstancii Uherské (1181–6. 12. 1240)},
volume = {2011},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Archaeology, anthropology, ethnology
Type:Article in Periodical
Keywords:Anthropology; Tišnov; Czech queen Constantia; Czech Republic

Když česká krávlovna Konstancie po smrti krále Přemysla Otakara I založila Cisterciácký klášter v Předklášteří u Tišnova, předpokládala, že tam bude po své smrti pohřbena. To se také po její smrti 6. 12. 1240 stalo. V roce 1867 byly její ostatky exhumovány a převezeny do kláštera v německém Marienthalu. Po obnovení kláštera v Předklášteří u Tišnova byly její ostatky převezeny zpět. V roce 2010 proběhl antropologický výzkum těchto kosterní pozůstatků připisovaných královně. Výsledky výzkumu však zjistily, že kostra patří mladší ženě, která nerodila. Tudíž s nějvětší pravděpodobností se o kosterní pozůstatky královny nejedná.

When the queen Constantia, a dowager queen after the death of the Czech king Přemysl Otakar I., founded the Cistercian convent by Tišnov in Moravia in 1233, she already counted on being buried there. After her death on 6 December 1240 her body was really buried there. In 1867 the skeletal remains of the queen were exhumed and transported to the convent in Marienthal in Upper Lusatia (Germany). After the restoration of the convent by Tišnov they were returned back. In 2010 the skeletal remains were subjected to anthropological research. It was revealed in this research that the skeletal remains belonged to a younger woman who had not given birth. Therefore, they cannot be attributed to the queen Constantia.

Related projects: