Publication details

 

Klonování genů fágových lytických enzymů a jejich funkčních domén

book cover

Basic information
Original title:Klonování genů fágových lytických enzymů a jejich funkčních domén
Authors:Martin Benešík, David Bednář, Lubomír Janda, Radka Dopitová, Jiří Doškař, Roman Pantůček
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Genetics and molecular biology
WWW:link to a new windowhttp://www.biomania.cz/udalosti-a-akce/geneticka-konference-2011/
Type:Conference abstract

Vhodnou alternativou léčby bakteriálních infekcí je aplikace fágové terapie. Současným trendem fágové terapie je využití fágem kódovaných proteinů. V této studii jsme se zaměřili na přípravu lytických enzymů z fágů Staphylococcus aureus, který je původcem mnoha závažných onemocnění u člověka i u zvířat. Při svém životním cyklu musí fág dvakrát překonat buněčnou stěnu bakterií, při infekci buňky, kde se uplatňuje enzym bičíková hydroláza a na konci lytického cyklu, kdy buněčnou stěnu bakterie degraduje endolyzin. Gen pro endolyzin fága 812 a jeho mutanty s širším rozmezím hostitele byl klonován do dvou typů vektorů pSP72 a pET28. Endolyzin byl detekován pomocí zymogramu a western blottu. Aktivita lytických enzymů byla testována na souboru kmenů S. aureus, které nebyly citlivé k fágu 812, nebo byly rezistentní k antibiotikům. Enzymy byly účinné proti širšímu spektru bakteriálních kmenů než samotný fág.

Related projects: