Publication details

 

Matematická analýza 3

Basic information
Original title:Matematická analýza 3
Authors:Zuzana Došlá, Roman Plch, Petr Sojka
Further information
Citation:DOŠLÁ, Zuzana, Roman PLCH a Petr SOJKA. Matematická analýza 3. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X.Export BibTeX
@article{956241,
author = {Došlá, Zuzana and Plch, Roman and Sojka, Petr},
article_location = {Brno},
language = {cze},
issn = {1802-128X},
journal = {Elportál},
title = {Matematická analýza 3},
url = {http://is.muni.cz/elportal/?id=956241},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:General mathematics
WWW:link to a new windowURL
Type:Article in Periodical

Video skriptum Matematická analýza 3 je věnováno e-learningové podpoře výuky matematické analýzy na Přírodovědecké fakultě MU, konkrétně témat Metrické prostory a Diferenciální počet funkcí více proměnných. Materiály vznikly v rámci Rozvojového projektu MU Elearning v matematice a byly použity při výuce kurzu Matematická analýza 3 (M3501). Video skriptum umožňuje uživateli zobrazit paralelně video záznam přednášky a příslušnou kapitolu v elektronické verzi skript v PDF formátu. Studující může vyhledávat v hypertextových skriptech, přičemž aplikace automaticky zobrazuje korespondující část výkladu v druhém okně ve videozáznamu.