Publication details

 

8. letní škola aplikované informatiky

Basic information
Original title:8. letní škola aplikované informatiky
Title in English:8th summer school on applied inforrmatics
Authors:Jiří Hřebíček, Jan Ministr, Tomáš Pitner
Further information
Citation:HŘEBÍČEK, Jiří, Jan MINISTR a Tomáš PITNER. 8. letní škola aplikované informatiky. 2011.Export BibTeX
@misc{964007,
author = {Hřebíček, Jiří and Ministr, Jan and Pitner, Tomáš},
keywords = {applied informatics; TaToo},
language = {cze},
title = {8. letní škola aplikované informatiky},
year = {2011}
}
Original language:Czech
Field:Informatics
Type:Workshop
Keywords:applied informatics; TaToo

8. letní škola aplikované informatiky se konala ve dnech 2. až 4. září 2011 v Bedřichově, kde proběhl workshop věnovaný prezentaci scénáře „Anthropogenic Impact and Global Climate Change“ řešeného Masarykovou universitou v rámci řešení projektu 7. rámcového program Evropské unie č. 247893 “TaToo - Tagging Tool based on a Semantic Discovery Framework”.

8th Summer School of Applied Science was held on 2 to 4 September 2011 in Bedřichov, where he held a workshop dedicated to the presentation of a "Anthropogenic Impact and Global Climate Change" funded by Masaryk University in the seventh project Framework Programme of the European Union, No. 247893, "TaToo - Tagging Tool based on Semantic Discovery and Framework."