Publication details

 

Studium metylačního stavu promotoru genu pro MGMT metodou high-resolution melting u pacientů s glioblastomem

Basic information
Original title:Studium metylačního stavu promotoru genu pro MGMT metodou high-resolution melting u pacientů s glioblastomem
Authors:Jiří Šána, Radek Lakomý, J. Hankeová, et al.
Further information
Citation:
Export BibTeX
Type:Conference abstract