Publication details

 

Kvantitativní stanovení vápenatých sulfátů v přírodních i průmyslových materiálech

Basic information
Original title:Kvantitativní stanovení vápenatých sulfátů v přírodních i průmyslových materiálech
Title in English:Quantitative determination of the calcareoussulfates in the natural and industrial materials
Authors:Václav Vávra, Jan Černý
Further information
Citation:VÁVRA, Václav a Jan ČERNÝ. Kvantitativní stanovení vápenatých sulfátů v přírodních i průmyslových materiálech. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2011, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 18, č. 2, s. 161-164. ISSN 1212-6209.Export BibTeX
@article{968887,
author = {Vávra, Václav and Černý, Jan},
article_location = {Brno},
article_number = {2},
keywords = {anhydrite; gyps; bassanite; quantitative analysis; internal standard; RIR; X-ray diffraction},
language = {cze},
issn = {1212-6209},
journal = {Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2011},
title = {Kvantitativní stanovení vápenatých sulfátů v přírodních i průmyslových materiálech},
volume = {18},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Geology and mineralogy
Type:Article in Periodical
Keywords:anhydrite; gyps; bassanite; quantitative analysis; internal standard; RIR; X-ray diffraction
Attached files:link to a new windowCerny Vavra.pdf
link to a new windowCerny Vavra axzpfuwm.pdf

Pro kvantitativní fázové stanovení anhydridu, sádrovce a bassanitu bylo použito metod vnitřního standardu a RIR. Byly připraveny, analyzovány a statisticky vyhodnoceny kalibrační směsi pro tři uvedené fáze. Ověření přesnosti výsledků bylo provedeno na třech kontrolních vzorcích. Ve všech případech bylo dosaženo absolutní chyby menší než 8 %.

XRD internal standard method and RIR method were applied on quantitative phase analysis of anhydrite, bassanite and gypsum. Various test mixtures were analyzed and statistically significant results were obteined. The accuracy of both methods was checked by analysis of three artificial control mixtures. The average absolute error in all cases was less than 8 wt. % in all ceses.

Related projects: