Detail publikace

 

Contribution to the study of the pseudobinary Zr1Nb-Oxygen phase diagram by local oxygen measurements of Zr1Nb fuel cladding after high temperature oxidation

Základní údaje
Originální název:Contribution to the study of the pseudobinary Zr1Nb-Oxygen phase diagram by local oxygen measurements of Zr1Nb fuel cladding after high temperature oxidation
Název česky:Příspěvek do studia pseudobinarního Zr1Nb-O fázového diagramu týkající se lokálního měření kyslíku v Zr1Nb palivovém plášti po oxidaci za vysoké teploty
Autoři:M. Negyesi, J. Burda, V. Klouček, J. Lorinčík, Jiří Sopoušek, J. Kabátová, L. Novotný, S. Linhart, T. Chmela, J. Siegl, V. Vrtílková
Další údaje
Citace:
Export BibTeX
Originální jazyk:angličtina
Obor:Jaderná energetika
Druh:Článek v odborném periodiku
Klíčová slova:Zirkonium CALPHAD

This work is concerned with measurement of oxygen concentrations and construction of the pseudobinary Zr1Nb-O phase diagram, acceptable for diffusion models predicting the oxidation behavior of Zr1Nb fuel cladding during thermal transients such as LOCA. Oxygen concentrations were measured in existing phases in the wall of Zr1Nb nuclear fuel cladding tubes after the high-temperature oxidation. The oxygen concentrations at the alpha/alpha + beta phase boundary in the alpha-Zr(O) layer have been determined using WDS method. Oxygen concentrations in the prior beta-Zr were measured using two experimental methods (SIMS and TEA). Consequently, the ceiling of the oxygen concentration in beta-Zr has been assessed based on the results of SIMS, TEA, and microhardness measurements. Eventually, the experimental results were compared to the pseudobinary Zr1Nb-O phase diagram, calculated using CALPHAD software, with satisfactory agreement. The effect of hydrogen was also examined.

Tato práce se zabývá měřením koncentrace kyslíku a výstavba v pseudobinary Zr1Nb-O fázový diagram, přijatelných pro difúzní modely předpovídají, oxidační chování pláště paliva Zr1Nb během tepelných přechodech, jako LOCA. Koncentrace kyslíku byly naměřeny v existujících fází ve zdi Zr1Nb jaderného paliva pláště trubky po vysokoteplotní oxidaci.