Detail publikace

 

Aplikace metody postupných profilových průtoků pro vyhodnocení základního odtoku na malých povodích

Základní údaje
Originální název:Aplikace metody postupných profilových průtoků pro vyhodnocení základního odtoku na malých povodích
Autoři:Leoš Pelikán, Josef Slavík
Další údaje
Citace:PELIKÁN, Leoš a Josef SLAVÍK. Aplikace metody postupných profilových průtoků pro vyhodnocení základního odtoku na malých povodích. Vodní hospodářství, Praha, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 86-91. ISSN 1211-0760.Export BibTeX
@article{976699,
author = {Pelikán, Leoš and Slavík, Josef},
article_location = {Praha},
article_number = {3},
keywords = {sequential Profile Discharge Measurement method ; specific groundwater flow; rock type; tectonics; the Bunčovský stream; the Sloupečník stream},
language = {cze},
issn = {1211-0760},
journal = {Vodní hospodářství},
title = {Aplikace metody postupných profilových průtoků pro vyhodnocení základního odtoku na malých povodích},
volume = {2012},
year = {2012}
}
Originální jazyk:čeština
Obor:Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Druh:Článek v odborném periodiku
Klíčová slova:sequential Profile Discharge Measurement method ; specific groundwater flow; rock type; tectonics; the Bunčovský stream; the Sloupečník stream

Cílem práce je aplikovat metodu postupných profilových průtoků při hodnocení proměnlivosti specifického podzemního odtoku v malých povodích o ploše do 10 km2. Základním předpokladem je, že proměnlivost specifického podzemního odtoku a povrchového průtoku v jednotlivých částech povodí závisí převážně na horninovém prostředí dané části povodí. Díky této závislosti lze zjistit vliv horninového prostředí nebo charakteru tektonického porušení na hodnotu specifického podzemního odtoku v různých částech povodí. Tento předpoklad byl v práci potvrzen. Byl popsán vliv litologie, přípovrchové vrstvy zvětrávání a tektoniky na formování specifického podzemního odtoku. Byla vytvořena mapa proměnlivosti specifického podzemního odtoku v jednotlivých mezipovodích a identifikovány ztrátové a ziskové části povodí.

Související projekty: