Publication details

 

Délka spánku u dospělé populace ve vztahu k BMI

Basic information
Original title:Délka spánku u dospělé populace ve vztahu k BMI
Title in English:Sleep duration in relation to BMI in Czech Adults
Authors:Zlata Piskáčková, Tomáš Zdražil, Martin Forejt, Julie Bienertová Vašků
Further information
Citation:
Export BibTeX
Original language:Czech
Field:Hygiene
Type:Article in Periodical
Keywords:sleep; obesity; Body Mass Index (BMI)

Ve sledovaném souboru stoupalo riziko obezity definované pomocí BMI úměrně se zkracující se délkou spánku. Zejména jedinci se spánkem <6,3 hodin za den byli, nezávisle na věku, vystaveni 1,3krát vyššímu riziku obezity ve srovnání s jedinci spícími déle. I přes objektivně vyšší četnost obézních jedinců ve skupině s nejkratším spánkem nebylo prokázané riziko statisticky významné.

An inverse relationship between short sleep and obesity(BMI >30 kg/m2) was found. Individuals sleeping <6.3 hours per day were at 1.3 times greater risk of obesity compared to individuals sleeping longer adjusting for age, but without statistical significancy.