Publication details

 

Délka spánku u dospělé populace ve vztahu k BMI

Basic information
Original title:Délka spánku u dospělé populace ve vztahu k BMI
Title in English:Sleep duration in relation to BMI in Czech Adults
Authors:Zlata Piskáčková, Tomáš Zdražil, Martin Forejt, Julie Bienertová Vašků
Further information
Citation:PISKÁČKOVÁ, Zlata, Tomáš ZDRAŽIL, Martin FOREJT a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Délka spánku u dospělé populace ve vztahu k BMI. Hygiena, Praha: Státní zdravotní ústav, 2012, roč. 57, č. 1, s. 10-16. ISSN 1802-6281.Export BibTeX
@article{977414,
author = {Piskáčková, Zlata and Zdražil, Tomáš and Forejt, Martin and Bienertová Vašků, Julie},
article_location = {Praha},
article_number = {1},
keywords = {sleep; obesity; Body Mass Index (BMI)},
language = {cze},
issn = {1802-6281},
journal = {Hygiena},
title = {Délka spánku u dospělé populace ve vztahu k BMI},
volume = {57},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Hygiene
Type:Article in Periodical
Keywords:sleep; obesity; Body Mass Index (BMI)

Ve sledovaném souboru stoupalo riziko obezity definované pomocí BMI úměrně se zkracující se délkou spánku. Zejména jedinci se spánkem <6,3 hodin za den byli, nezávisle na věku, vystaveni 1,3krát vyššímu riziku obezity ve srovnání s jedinci spícími déle. I přes objektivně vyšší četnost obézních jedinců ve skupině s nejkratším spánkem nebylo prokázané riziko statisticky významné.

An inverse relationship between short sleep and obesity(BMI >30 kg/m2) was found. Individuals sleeping <6.3 hours per day were at 1.3 times greater risk of obesity compared to individuals sleeping longer adjusting for age, but without statistical significancy.