Publication details

 

Analýza a vizualizace dat (nejen) ve fyzikálním praktiku

Basic information
Original title:Analýza a vizualizace dat (nejen) ve fyzikálním praktiku
Title in English:Analysis and visualization of data (not only) in the physical practice
Author:Michal Černý
Further information
Citation:ČERNÝ, Michal. Analýza a vizualizace dat (nejen) ve fyzikálním praktiku. Matematika, fyzika, informatika : časopis pro výuku na základních a středních školách, Praha: Prometheus, 2012, roč. 21, č. 9, s. 560-565. ISSN 1210-1761.Export BibTeX
@article{981031,
author = {Černý, Michal},
article_location = {Praha},
article_number = {č. 9},
keywords = {practicum; physics; data; analysis; measurement},
language = {cze},
issn = {1210-1761},
journal = {Matematika, fyzika, informatika : časopis pro výuku na základních a středních školách},
title = {Analýza a vizualizace dat (nejen) ve fyzikálním praktiku},
volume = {roč. 21},
year = {2012}
}
Original language:Czech
Field:Informatics
Type:Article in Periodical
Keywords:practicum; physics; data; analysis; measurement

Ke tvorbě grafů se pro školní účely často používají tabulkové procesory, které jsou poměrně neefektivní a nabízejí minimální možnosti další analýzy dat. K vizualizaci a analýze dat je možné použít zdarma dostupný software, kterým je například SciDAVis, QtiPlot a řada dalších.

To create graphs for school purposes often use spreadsheets, which are relatively inefficient and offer minimal options for further data analysis. The visualization and analysis of data can be used freely available software, for example an SciDAVis, QtiPlot and many others.