Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 820

Alphabetical list of 30 titles starting from: 351

Letter A, page 1Letter B, page 3Letter C, page 4Letter D, page 5Letter E, page 7Letter F, page 8Letter G, page 9Letter H, page 9Letter CH, page 10Letter I, page 10Letter J, page 12Letter K, page 12Letter L, page 13Letter M, page 14Letter N, page 15Letter O, page 17Letter P, page 17Letter Q, page 20Letter R, page 20Letter S, page 21Letter T, page 23Letter U, page 26Letter V, page 27Letter W, page 27Letter X, page 27Letter Y, page 28Letter Z, page 28
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 820 records, displayed 351 - 380

 

ŠEĎOVÁ, Klára - SUCHÁČEK, Petr - MAJCÍK, Martin.
Kdopak to mluví? Participace žáků ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy. Pedagogika. ISSN 0031-3815, 2015, vol. 65, no. 2, pp. 143-162.


more

 

POLÁK, Pavel - BORTLÍČEK, Zbyněk - VRBA, M. - JURÁNKOVÁ, Jana - FREIBERGEROVÁ, M. - HUSA, Petr.
Kdy indikovat empirickou antibiotickou léčbu u akutní komunitní gastroenterokolitidy suspektní bakteriální etiologie?. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, Praha, Trios. ISSN 1211-264X, 2015, vol. 21, no. 1, pp. 24-28.


more

 

PŘICHYSTAL, Antonín.
Key raw materials for Neolithic shoe-last celts and axes in Central Europe: their sources and distribution. In Connecting Networks. Characterising Contact by Measuring Lithic Exchange in the European Neolithic. Vyd. 1. Oxford, United Kingdom : Archaeopress Publishing Ltd, 2015. Archaeopress Archaeology, ISBN 978-1-78491-141-6, pp. 1-7.


more

 

book cover BINEK, Jan - ŠERÝ, Ondřej - SVOBODOVÁ, Hana - SZCZYRBA, Zdeněk.
Klasifikace zmenšujících se měst v České republice. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7861-1, pp. 231-237. 2015, Hustopeče.


more

 

MAYEROVÁ, Michaela - USTOHAL, Libor - JARKOVSKÝ, Jiří - KAŠPÁREK, Tomáš - ČEŠKOVÁ, Eva.
Klinické výstupy monitorování plazmatických hladin klozapinu a olanzapinu. 2015.


more

 

MAYEROVÁ, Michaela - JARKOVSKÝ, Jiří - USTOHAL, Libor - ČEŠKOVÁ, Eva - KAŠPÁREK, Tomáš - PŘIKRYL, Radovan.
Klinické zkušenosti s monitorováním terapeutických hladin olanzapinu a klozapinu. 2015.


more

 

NEJEZCHLEBOVÁ, Helena - BEČÁROVÁ, Kristína - ŽÁKOVSKÁ, Alena.
Klíšťata a rizika přenosu nákazy z matky na plod a dítě. Pediatrie pro praxi, Olomouc, Solen. ISSN 1213-0494, 2015, vol. 16, no. 3, pp. 154-155.


more

 

BÁRDY, Pavol - BENEŠÍK, Martin - ŠIBOROVÁ, Marta - PANTŮČEK, Roman.
Klonovanie génu domnelej hydrolázy tmpE bakteriofága 812 a jeho expresia pre 3D štruktúrnu analýzu. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Sborník recenzovaných príspevkov. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-223-3859-2, pp. 60-65. 22.4.2015, Bratislava.


more

 

TOMANOVÁ, Kateřina - VÁCHA, Martin.
Kompasová orientace antarktických litorálních korýšů je mimořádně citlivá k působení slabých RF polí. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.


more

 

TROJAN, Jakub - MURÁRIKOVÁ, Dagmar - HALÁSOVÁ, Lucie.
Kongresový turizmus a Prague convention bureau. In Cestovní ruch, hotelnictví a gastronomie jako fenomén 21. století. Vyd. 1. Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová, 2015. ISBN 978-80-87300-62-6, pp. 202 - 212. 2015.


more

 

KUNZOVÁ, Šárka - KATINA, Stanislav - LEŠOVSKÝ, Jiří - BAUEROVÁ, Hana - FIALA, Jindřich - SOCHOR, Ondřej.
Konzumace ovoce a zeleniny v populaci města Brna; průřezová studie „Kardiovize Brno 2030“. 2015. CZ.1.05/1.1.00/02.0123; NT13434-4/2012 - projekty jiných příjemců než MU.


more

 

SKŘIVANOVÁ, Kateřina - BENDOVÁ, Marcela - BRANČÍKOVÁ, Dagmar - MINÁŘ, Luboš - ELFMARKOVÁ, Nela - ANDERKOVÁ, Ľubomíra - SVĚRÁK, Tomáš - PETERKOVÁ, Hana - DUŠEK, Ladislav - JARKOVSKÝ, Jiří - BENEŠOVÁ, Klára - PROTIVÁNKOVÁ, Markéta.
Kvalita života pacientek s karcinomem mammy: pilotní prospektivní analýza. 2015.


more

 

KAMENÍK, Josef - DUŠKOVÁ, Marta - ŠEDO, Ondrej - SALÁKOVÁ, Alena - PAVLÍK, Zdeněk - ZDRÁHAL, Zbyněk - KARPÍŠKOVÁ, Renata.
Lactic acid bacteria in hot smoked dry sausage (non-fermented salami): Thermal resistance of Weissella viridescens strains isolated from hot smoked dry sausages. LWT-Food Science and Technology, Amsterdam, Elsevier Science BV, The Nederlands. ISSN 0023-6438, 2015, vol. 61, no. 2, pp. 492-495.


more

 

VAŇKOVÁ, Michaela - VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Michaela - ČOPJAKOVÁ, Renata - KYNICKÝ, Jindřich - KANICKÝ, Viktor.
LA-ICP-MS STUDY OF MATERIAL CHANGES IN FOSSILS. 2015.


more

 

ČERNÝ, Michal.
Land Art: dialog tvorby mezi přírodou a kulturou. Poradce ředitelky mateřské školy, Praha, Nakladatelství FORUM s. r. o. ISSN 1804-9745, 2015, vol. 4, no. 6, pp. 40-42.


more

 

ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta - PROKEŠ, Lubomír - SLAVÍČEK, Pavel - ALBERTI, Milan - HAVEL, Josef.
Laser ablation generation of clusters from As-Te mixtures, As-Te glass nano-layers and from Au-As-Te nano-composites. Quadrupole ion trap time-of- flight mass spectrometry. Rapid Communications in Mass Spectrometry, USA. ISSN 0951-4198, 2015, vol. 29, no. 11, pp. 1000-1008.


more

 

ŠÚTOROVÁ, Katarína - HAWLOVÁ, Petra - PROKEŠ, Lubomír - NĚMEC, Petr - BOIDIN, Rémi - HAVEL, Josef.
Laser desorption ionization time-of-flight mass spectrometry of Ge-As-Te chalcogenides. Rapid Commun. Mass Spectrom, Wiley, USA. ISSN 0951-4198, 2015, vol. 29, no. 5, pp. 408-414.


more

 

PROKEŠ, Lubomír - VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Michaela - HUŠKOVÁ, Simona - VACULOVIČ, Tomáš - HRDLIČKA, Aleš - MASON, Andrew Zed - NEFF, Hector - PŘICHYSTAL, Antonín - KANICKÝ, Viktor.
Laser microsampling and multivariate methods in provenance studies of obsidian artefacts. Chemical Papers, Slovenska´ akade´mia vied, Slovakia. ISSN 0366-6352, 2015, vol. 69, no. 6, pp. 761-778.


more

 

VYMAZALOVÁ, Soňa - NOVOTNÝ, Karel - NOVOTNÁ, Marie - KRAJCAROVÁ, Lucie - HRDLIČKA, Aleš - KOPEL, Pavel - KAISER, Jozef - KIZEK, René - ADAM, Vojtěch.
Laser-Induced Breakdown Spectroscopy distribution mapping of nanoparticles injected onto chromatographic paper and polystyrene surface. 2015.


more

 

PASEKA, Jan - SOLOVJOVS, Sergejs - STEHLÍK, Milan.
Lattice-valued bornological systems. Fuzzy Sets and Systems, The Nederlands. ISSN 0165-0114, 2015, vol. 259, no. SI, pp. 68-88.


more

 

book coverŠÚTOROVÁ, Katarína - PROKEŠ, Lubomír - HAWLOVÁ, Petra - SKÁCELOVÁ, Dana - PEŇA-MÉNDEZ, Eladia Maria - BOIDIN, Rémi - HAVEL, Josef - NĚMEC, Petr.
LDI TOFMS for structure elucidation of chalcogenides. 2015. ISBN 978-80-210-7825-3.


more

 

NAVRÁTIL, Rudolf - HRBÁČ, Jan - HALOUZKA, Vladimír - TRNKOVÁ, Libuše.
LEAD PENCIL GRAPHITE AS ELECTRODE MATERIAL: STRUCTURAL AND ELECTROCHEMICAL PROPERTIES. In XV. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7857-4, pp. 130-132. 26.5.2015, Brno.


more

 

VYSKOČILOVÁ, Gabriela - ORLITA, Alois - ŠEVČÍK, Richard.
Leather decay – model samples evaluation. 2015.


more

 

UNGER, Josef.
Ledárna z druhé poloviny 15. stol. na šlechtickém sídle v Lelekovicích. Castellologica bohemica. ISSN 1211-6831, 2015, vol. 14/2014, no. 1, pp. 136-141.


more

 

NOVOTNÝ, Jan.
Lidská mysl a fyzika - Od Demokrita k Penroseovi. 2015.


more

 

MAŠOVÁ, Šárka - FOITOVÁ, Ivona - SÁNCHEZ, Karmele Llano - NURCAHYO, Wisnu - GELNAR, Milan.
Light and scanning electron microscopic observations of the nematode (Rictulariidae) parasitizing the Javan slow loris (Nycticebus javanicus) in Indonesia. 2015.


more

 

ŠIMON HILSCHER, Roman - ZEMÁNEK, Petr.
Limit circle invariance for two differential systems on time scales. Mathematische Nachrichten, Akademie-Verlag, Germany. ISSN 0025-584X, 2015, vol. 288, no. 5-6, pp. 696-709.


more

 

VESELÝ, Michal - HASIL, Petr.
Limit periodic homogeneous linear difference systems. Applied Mathematics and Computation, Elsevier, USA. ISSN 0096-3003, 2015, vol. 265, no. 15 August 2015, pp. 958-972.


more

 

ŠUSTKOVÁ, Zuzana - JEŽÍŠKOVÁ, Ivana - DVOŘÁKOVÁ, Dana - HORKÝ, Ondřej - SEMERÁD, Lukáš - WEINBERGEROVÁ, Barbora - ČULEN, Martin - MAYER, Jiří - RÁČIL, Zdeněk.
Limited efficacy of HLA-haploidentical peripheral blood stem cell infusion in treatment of elderly patients with acute myelogenous leukaemia. Hematological Oncology, Wiley, Great Britain. ISSN 0278-0232, 2015, vol. neuveden, no. srpen, nestránkováno-2 pp.


more

 

BOCHNÍČEK, Zdeněk.
Linear halogen bulb as a powerful light source for physics experiments. European Journal of Physics, IOP Publishing, Great Britain. ISSN 0143-0807, 2015, vol. 36, no. 6, pp. 65001-65017.


more

 
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 820 records, displayed 351 - 380