Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 765

Alphabetical list of 30 titles starting from: 351

Letter A, page 1Letter B, page 3Letter C, page 3Letter D, page 5Letter E, page 7Letter F, page 8Letter G, page 9Letter H, page 9Letter CH, page 10Letter I, page 10Letter J, page 11Letter K, page 11Letter L, page 12Letter M, page 12Letter N, page 14Letter O, page 15Letter P, page 15Letter Q, page 17Letter R, page 18Letter S, page 18Letter T, page 21Letter U, page 24Letter V, page 24Letter W, page 25Letter X, page 25Letter Y, page 26Letter Z, page 26
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 765 records, displayed 351 - 380

 

PETRZIK, Karel - VONDRÁK, Jan - BARTÁK, Miloš - PEKSA, Ondřej - KUBEŠOVÁ, Olga.
Lichens - a new source or yet unknown host of herbaceaous plant viruses?. European Journal of Plant Pathology, Německo, Springer, Germany. ISSN 0929-1873, 2014, vol. 138, no. 3, pp. 549-559. text článku ve formátu PDF je k dispozici na vyžádání.


more

 

ŠIMON HILSCHER, Roman - ZEMÁNEK, Petr.
Limit circle invariance for two differential systems on time scales. Mathematische Nachrichten, Akademie-Verlag, Germany. ISSN 0025-584X, 2014.


more

 

HASIL, Petr - VESELÝ, Michal.
Limit periodic linear difference systems with coefficient matrices from commutative groups. Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, Maďarsko, Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, Hungary. ISSN 1417-3875, 2014, vol. 2014, no. 23, pp. 1-25.


more

 

ŠIMON HILSCHER, Roman - ZEMÁNEK, Petr.
Limit point and limit circle classification for symplectic systems on time scales. Applied Mathematics and Computation, Spojené státy americké, Elsevier, USA. ISSN 0096-3003, 2014, vol. 233, no. 1.5.2014, pp. 623-646.


more

 

VAŠINOVÁ GALIOVÁ, Michaela - VAŇKOVÁ, Michaela - ČOPJAKOVÁ, Renata - KANICKÝ, Viktor - VANHAECKE, Frank.
LIMITATIONS AND POSSIBILITIES OF LASER ABLATION ICP-MS FOR ANALYSIS OF SKELETAL REMAINS. 2014. ISBN 978-80-905704-1-2.


more

 

GREITHER, Cornelius - KUČERA, Radan.
Linear forms on Sinnott's module. Journal of Number Theory, Academic Press, USA. ISSN 0022-314X, 2014, vol. 141, no. September 2014, pp. 324-342.


more

 

PORTEŠOVÁ, Šárka - POLEDŇOVÁ, Ivana - KUKLA, Lubomír - BUDÍKOVÁ, Marie.
Longitudinální studie hodnocení schopností spojených se školním výkonem u žáků s dyslexií a bez dyslexie jejich učiteli. Československá psychologie. 2014, vol. 2014,LVIII, no. 3, pp. 222-241.


more

 

MIKŠOVSKÝ, Jiří - BRÁZDIL, Rudolf - ŠTĚPÁNEK, Petr - ZAHRADNÍČEK, Pavel - PIŠOFT, Petr.
Long-term variability of temperature and precipitation in the Czech Lands: an attribution analysis. Climatic Change, The Nederlands. ISSN 0165-0009, 2014, vol. 125, no. 2, pp. 253-264.


more

 

MISEVIČIUS, Martynas - TÁBORSKÝ, Petr - PINKAS, Jiří - KAREIVA, Aivaras.
LUMINESCENCE AND AFTERGLOW PROPERTIES OF EU DOPED AND DY CO-DOPED SrAl4O7. 2014.


more

 

DUDINSKIY, Konstantin - MELICHAR, Rostislav.
Magnetic anisotropy and tectonic of the Upper Proterozoic rocks of Barrandian. 2014.


more

 

TOMALOVÁ, Iva - FOLTYNOVÁ, Pavla - KANICKÝ, Viktor - PREISLER, Jan.
MALDI MS and ICP MS Detection of a Single CE Separation Record: A Tool for Metalloproteomics. Anal. Chem., American Chemical Society, USA. ISSN 0003-2700, 2014, vol. 86, no. 1, pp. 647-654.


more

 

VÁVROVÁ, Andrea - MATOULKOVÁ, Dagmar - BALÁŽOVÁ, Tereza - ŠEDO, Ondrej.
MALDI-TOF MS Analysis of Anaerobic Bacteria Isolated from Biofilm-Covered Surfaces in Brewery Bottling Halls. The Journal of the American Society of Brewing Chemists, American Society of Brewing Chemists, USA. ISSN 0361-0470, 2014, vol. 72/2014, no. 2, pp. 95-101.


more

 

FUCHS, Eduard - ZELENDOVÁ, Eva.
Manipulativní činnosti rozvíjející matematickou gramotnost. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci. ISSN 0862-9765, 2014, vol. 9, no. 6, pp. 68-72.


more

 

TROJAN, Jakub.
Mapování turistických rezortů na Jižním Kypru: Případová studie Tochni. In VII. Mezinárodní vědecká konference "Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu". Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová, 2014. ISBN 978-80-87300-55-8, pp. 259-263. 2014, Brno.


more

 

ZAHRÁDKOVÁ, Světlana - PAŘIL, Petr.
Maps of drought risk _ principals of their construction. 2014.


more

 

KRTIČKA, Jiří.
Mass loss in main-sequence B stars. Astronomy and Astrophysics, EDP Sciences, France. ISSN 0004-6361, 2014, vol. 564, no. jaro, pp. "A70-1"-"A70-10".


more

 

PAVLÍKOVÁ, Dana.
Matematické poznatky jako pomůcky ve výtvarném umění. Učitel matematiky, Praha, Jednota českých matematiků a fyziků. ISSN 1210-9037, 2014, vol. 3/18, no. 3/18.


more

 

DEJMAL, Miroslav - LISÁ, Lenka - NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Miriam - BAJER, Aleš - PETR, Libor - KOČÁR, Petr - KOČÁROVÁ, Romana - NEJMAN, Ladislav - RYBNÍČEK, Michal - SŮVOVÁ, Zdeňka - CULP, Randy - VAVRČÍK, Hanuš.
Medieval Horse Stable; The Results of Multi Proxy Interdisciplinary Research. PloS ONE, USA. ISSN 1932-6203, 2014, vol. 9, no. 3, e89273-12 pp.


more

 

VÍCHA, Jan - STRAKA, Michal - MUNZAROVÁ, Markéta - MAREK, Radek.
Mechanism of Spin-Orbit Effects on the Ligand NMR Chemical Shift in Transition-Metal Complexes: Linking NMR to EPR. Journal of Chemical Theory and Computation, American Chemical Society, USA. ISSN 1549-9618, 2014, vol. 10, no. 4, pp. 1489-1499.


more

 

KOBÍKOVÁ, Zuzana.
Memex as the Foundational Stone of the Hypertext Theory (online konference CER 2014 - International Scientific Conference for PhD students of EU countries, 17. – 21. 3. 2014, pořadatel: SCIEMCEE Ltd., London, United Kingdom). 2014.


more

 

ZVĚŘINA, Ondřej - COUFALÍK, Pavel - KOMÁREK, Josef - GADAS, Petr - SYSALOVÁ, Jiřina.
Mercury associated with size-fractionated urban particulate matter: three years of sampling in Prague, Czech Republic. Chemical Papers, Slovenska akademia vied, Slovakia. ISSN 1336-9075, 2014, vol. 2014, no. 68, pp. 197-202.


more

 

ŠÍPKOVÁ, Adéla - SZÁKOVÁ, Jiřina - COUFALÍK, Pavel - ZVĚŘINA, Ondřej - KACÁLKOVÁ, Lada - TLUSTOŠ, Pavel.
Mercury distribution and mobility in contaminated soils from vicinity of waste incineration plant. Plant, Soil and Environment, Czech Academy of Agricultural Sciences. ISSN 1214-1178, 2014, vol. 60, no. 2, pp. 87-92.


more

 

ZVĚŘINA, Ondřej - COUFALÍK, Pavel - KOMÁREK, Josef.
Mercury levels and its geographical distribution on James Ross Island, Antarctica. 2014. ISBN 978-80-905704-1-2.


more

 

MÁDR, Aleš - SVOBODOVÁ, Kateřina - CELÁ, Andrea - CRHA, Igor - GLATZ, Zdeněk.
Method development for the analysis of carboxylic acids as a part of a metabolomic toolbox for a human embryo viability assessment. 2014. ISBN 978-963-642-599-9.


more

 

KALINA, Jiří.
Metoda pro nahrazování zleva cenzorovaných hodnot v časových řadách znečištění ovzduší persistentními polutanty v prostředí jazyka R. In 10. letní škola aplikované informatiky. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-85763-72-0, pp. 67-82. 2013, Bedřichov.


more

 

NĚMEJCOVÁ, Denisa - ZAHRÁDKOVÁ, Světlana - OPATŘILOVÁ, Libuše - SYROVÁTKA, Vít - MACIAK, Matúš - TUŠIL, Petr - DZURÁKOVÁ, Miriam - KOKEŠ, Jiří - PAŘIL, Petr.
Metodika hodnocení ekologického stavu velkých řek podle makrozoobentosu. 2014.


more

 

HERMAN, Lukáš.
Metody vizualizace vícedimenzionálních dat prostřednictvím otevřených webových technologií. In Sborník příspěvků ze symposia GIS Ostrava 2014 - Geoinformatika v pohybu. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3305-7, nestránkováno-7 pp. 27.1.2014, Ostrava.


more

 

ŠÁNA, Jiří - LAKOMÝ, Radek - FADRUS, Pavel - SMRČKA, Martin - ŠLAMPA, Pavel - KŘEN, Leoš - HERMANOVÁ, Markéta - SVOBODA, Marek - SLABÝ, Ondřej.
MicroRNA signature associated with poor outcome of glioblastoma patients. 2014.


more

 

BURŠÍK, Jiří - BURŠÍKOVÁ, Vilma - SVOBODA, Milan - KRÁL, Petr - DVOŘÁK, Jiří - SKLENIČKA, Václav.
Microstructure and Local Mechanical Properties of Cu-Co Alloys after Severe Plastic Deformation. In Key Engineering Materials. Švýcarsko : Trans Tech Publications, 2014. ISBN 978-3-03785-876-9, pp. 100-103. 7.11.2012, Levoča, Slovak Republic.


more

 

POKORNÝ, Zdeněk - ŽÁKOVSKÁ, Alena - DUŠKOVÁ, Monika - KUNC, Martin.
Mikrobicidní účinek nanočástic stříbra na G+ a G- mikroorganismy. In Tomáškovy dny 2014. 1. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-6805-6, pp. 76-77. 5.6.2014, Kongresové centrum MU na Komenského náměstí 2, B.


more

 
First pagePrevious page|...|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|...|Next pageLast page
found: 765 records, displayed 351 - 380