Publications [2014]

Total number of titles in 2014: 747

Alphabetical list of 30 titles starting from: 401

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 3Letter D, page 5Letter E, page 7Letter F, page 8Letter G, page 9Letter H, page 9Letter CH, page 10Letter I, page 10Letter J, page 11Letter K, page 11Letter L, page 11Letter M, page 12Letter N, page 14Letter O, page 14Letter P, page 15Letter Q, page 17Letter R, page 17Letter S, page 18Letter T, page 20Letter U, page 23Letter V, page 24Letter W, page 24Letter X, page 25Letter Y, page 25Letter Z, page 25
First pagePrevious page|...|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|...|Next pageLast page
found: 747 records, displayed 401 - 430

 

PASTIERIK, Tomáš - ŠEBEJ, Peter - MEDALOVÁ, Jiřina - ŠTACKO, Peter - KLÁN, Petr.
Near-Infrared Fluorescent 9-Phenylethynylpyronin Analogues for Bioimaging. The Journal of Organic Chemistry, American Chemical Society, USA. ISSN 0022-3263, 2014, vol. 79, no. 8, pp. 3374-3382.


more

 

UNGER, Josef - HAŠEK, Vladimír - ŠINDELÁŘ, Jiří.
Nedestruktivní archeologie při výzkumu hrobek v Čechách. Anthropologia integra, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1804-6657, 2014, vol. 4, no. 2, pp. 15-28.


more

 

ŠTEFL, Vladimír.
Nejkrásnější planeta sluneční soustavy Saturn v úlohách. Matematika-fyzika-informatika, Praha, Prometheus. ISSN 1210-1761, 2014, vol. 23, no. 1, pp. 27-40.


more

 

SVOBODA, Marek - PALÁCOVÁ, Markéta - NAVRÁTIL, Jiří - FABIAN, Pavel - PETRÁKOVÁ, Katarína - VYZULA, Rostislav.
NEOADJUVANTNÍ TERAPIE TRIPLE-NEGATIVNÍHO KARCINOMU PRSU: VÝSLEDKY Z JEDNOHO PRACOVIŠTĚ A VÝHLED DO BUDOUCNA S MOŽNOSTMI MULTICENTRICKÉ SPOLUPRÁCE. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.


more

 

ŠVÁCHOVÁ, Hana - KRYUKOV, Fedor - KRYUKOVA, Elena Vladimirovna - ŠEVČÍKOVÁ, Sabina - NĚMEC, Pavel - GREŠLIKOVÁ, Henrieta - ŘÍHOVÁ, Lucie - KUBICZKOVÁ, Lenka - HÁJEK, Roman.
Nestin expression throughout multistep pathogenesis of multiple myeloma. British journal of haematology, England, Wiley-Blackwell, USA. ISSN 0007-1048, 2014, vol. 164, no. 5, pp. 701-709. + projekt 7. rámce FP7/2007-2013 No. 278570.


more

 

MAIER, Lukáš - HYLSE, Ondřej - NEČAS, Marek - TRBUŠEK, Martin - YTRE-ARNE, Mari - DALHUS, Bjorn - BJORAS, Magnar - PARUCH, Kamil.
New carbocyclic nucleosides: synthesis of carbocyclic pseudoisocytidine and its analogs. Tetrahedron Letters. ISSN 0040-4039, 2014, vol. 55, no. 2014, pp. 3713-3716.


more

 

SÝKOROVÁ, Petra - NOVOTNÁ, Jitka - DEMO, Gabriel - DEJMKOVÁ, Eva - KOMÁREK, Jan - HÁRONÍKOVÁ, Lucia - VARROT, Annabelle - IMBERTY, Anne - POKORNÁ, Martina - WIMMEROVÁ, Michaela.
New family of bacterial lectins with seven bladed beta propeller fold. 2014.


more

 

ŠIMBERA, Jan - ŠEVČÍK, Richard - PAZDERA, Pavel.
New one-pot methods for preparation of cyclohexanecarbonitrile – Green Chemistry metrics evaluation for one-pot and similar multi-step syntheses. Green and Sustainable Chemistry, Delaware, USA, Scientific Research Publishing. ISSN 2160-6951, 2014, vol. 2014, no. 4, pp. 70-79.


more

 

RÁČIL, Zdeněk - RÁZGA, Filip - KLAMOVA, Hana - VOGLOVÁ, Jaroslava - BELOHLAVKOVA, Petra - MALÁSKOVÁ, Ludmila - POTĚŠIL, David - MUŽÍK, Jan - ŽÁČKOVÁ, Daniela - POLAKOVA, Katerina Machova - ZDRÁHAL, Zbyněk - MALAKOVA, Jana - SUTTNAR, Jiri - DYR, Jan - MAYER, Jiří.
No clinical evidence for performing trough plasma and intracellular imatinib concentrations monitoring in patients with chronic myelogenous leukaemia. Hematological Oncology, Hoboken, John Wiley & Sons, Ltd., USA. ISSN 0278-0232, 2014, vol. 32, no. 2, pp. 87-93.


more

 

CHYBA, Jan - MORAVEC, Zdeněk - NEČAS, Marek - MATHUR, Sanjay - PINKAS, Jiří.
Nonaqueous synthesis of molecular zinc amide phosphate. Journal of Organometallic Chemistry, Lausanne, Elsevier Science, The Nederlands. ISSN 0022-328X, 2014, vol. 749, no. Jan, pp. 197-203.


more

 

KURICOVÁ, Katarína - DVOŘÁKOVÁ, Veronika - PÁCAL, Lukáš - BARTÁKOVÁ, Vendula - BROŽOVÁ, Lucie - JARKOVSKÝ, Jiří - KAŇKOVÁ, Kateřina.
NOS3 894G > T Polymorphism is Associated With Progression of Kidney Disease and Cardiovascular Morbidity in Type 2 Diabetic Patients: NOS3 as a Modifier Gene for Diabetic Nephropathy?. Kidney and Blood Pressure Research, Karger, Switzerland. ISSN 1420-4096, 2014, vol. 38, no. 1, pp. 92-98.


more

 

SVOBODA, Jiří.
Nosit hlavu vysoko. Úvaha o lidské bipedii. Živa. ISSN 0044-4812, 2014, vol. 62, no. 3, pp. 103-106.


more

 

KUBEŠOVÁ, Svatava - HOLÁ, Eva.
Nová bryologická literatura XXVIII. Bryonora. ISSN 0862-8904, 2014, vol. 53, no. červen, 36–40-5 pp.


more

 

PAVLÍKOVÁ, Dana.
Očekávané a skutečné znalosti matematiky studentů přicházejících na gymnázia. Učitel matematiky, Praha, Jednota českých matematiků a fyziků. ISSN 1210-9037, 2014, vol. 21.


more

 

DOVRTĚLOVÁ, Gabriela - SABOVÁ, Michaela - JUŘICA, Jan - KONEČNÁ, Kateřina - ZENDULKA, Ondřej.
Oleamid, jeho vliv na metabolickou aktivitu cytochromu P450 a lokomoci u potkana. 2014. Ve vydaném suplementu jsou chybní autoři. Správně jsou takto: Dovrtělová G., Sabová M., Juřica J., Konečná K., Zendulka O.


more

 

MAKKAI, Mihály - ROSICKÝ, Jiří - VOKŘÍNEK, Lukáš.
On a fat small object argument. Advances in Mathematics, Amsterdam, Elsevier, The Nederlands. ISSN 0001-8708, 2014, vol. 254, no. 1, pp. 49-68.


more

 

WERL, Milan.
On bases of Washington’s group of circular units of some real cyclic number fields. Journal of Number Theory, Academic Press, USA. ISSN 0022-314X, 2014, vol. 134, no. January 2014, pp. 109-129.


more

 

PETRÍK, Milan - VETTERLEIN, Thomas.
On elementary extensions of finite negative commutative tomonoids. Linz, Rakousko : Institute for Algebra, Johannes Kepler University, Linz, 2014. p. 20. 2014, Linz, Rakousko.


more

 

SOLOVJOVS, Sergejs.
On fuzzification of topological categories. Fuzzy Sets and Systems, The Nederlands. ISSN 0165-0114, 2014, vol. 238/2014, no. 1 March 2014, pp. 1-25.


more

 

PASEKA, Jan - SOLOVJOVS, Sergejs - STEHLIK, Milan.
On the category of lattice-valued bornological vector spaces. Journal of Mathematical Analysis and Applications, the Netherlands, Elsevier, The Nederlands. ISSN 0022-247X, 2014, vol. 419/2014, no. 1, pp. 138-155.


more

 

HEITER, Ulrike - SOUBIRAN, Caroline - NETOPIL, Martin - PAUNZEN, Ernst.
On the metallicity of open clusters II. Spectroscopy. ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, LES ULIS CEDEX A, EDP SCIENCES S A, France. ISSN 0004-6361, 2014, vol. 561, no. 01/2014, pp. 1-22.


more

 

PETRÍK, Milan - MESIAR, Radko.
On the structure of special classes of uninorms. Fuzzy Sets and Systems. ISSN 0165-0114, 2014, no. 240, p. 22-38.


more

 

ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena - ŠMAJS, Josef - KULHAVÝ, Viktor - OKRAJEK, Petr - KUKLA, Lubomír.
Ontogenetická podmíněnost nezaměstnanosti. Časopis lékařů českých, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně. ISSN 0008-7335, 2014, vol. 153, no. 1, pp. 13-21.


more

 

KUBIŠOVÁ, Andrea.
Operační výzkum. Vyd. první. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2014. 178 pp. ISBN 978-80-87035-83-2.


more

 

ŠNÍRER, Miroslav - ZELINA, Peter - KUDRLE, Vít.
Optical Diagnostics of Iron Oxide Nanoparticle Synthesis in Microwave Oxygen Plasma. IEEE Transactions on Plasma Science, USA. ISSN 0093-3813, 2014.


more

 

DOSOUDILOVÁ, Lenka - ŠPERKA, Jiří - SCHÄFER, Jan - HARHAUSEN, Jens - PETERS, Sebastian - NAVRÁTIL, Zdeněk - FOEST, Rüdiger.
Optical emission spectroscopy of RF plasma jet in neon/argon Penning mixture at atmospheric pressure. 2014. ISBN 2-914771-86-X.


more

 

ČERNÝ, Michal - ČERNÁ, Monika.
Orální historie jako inovace k výuce moderních dějin: již hotové projekty. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line], Národní ústav pro vzdělávání. ISSN 1802-4785, 2014.


more

 

ČERNÝ, Michal - ČERNÁ, Monika.
Orální historie jako inovace k výuce moderních dějin: praktická realizace. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line], Národní ústav pro vzdělávání. ISSN 1802-4785, 2014.


more

 

ČERNÝ, Michal - ČERNÁ, Monika.
Orální historie jako inovace k výuce moderních dějin: úvod. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line], Národní ústav pro vzdělávání. ISSN 1802-4785, 2014.


more

 

BADRI, Zahra - BOUZKOVÁ, Kateřina - FOROUTANNEJAD, Cina - MAREK, Radek.
Origin of the Thermodynamic Stability of the Polymorph IV of Crystalline Barbituric Acid: Evidence from Solid-State NMR and Electron Density Analyses. Crystal Growth & Design, American Chemical Society, USA. ISSN 1528-7483, 2014, vol. 14, no. 6, 2763–2772-10 pp.


more

 
First pagePrevious page|...|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|...|Next pageLast page
found: 747 records, displayed 401 - 430