Publications [2015]

Total number of titles in 2015: 424

Alphabetical list of 30 titles starting from: 401

Letter A, page 1Letter B, page 2Letter C, page 2Letter D, page 3Letter E, page 4Letter F, page 5Letter G, page 5Letter H, page 5Letter CH, page 6Letter I, page 6Letter J, page 6Letter K, page 6Letter L, page 7Letter M, page 7Letter N, page 8Letter O, page 9Letter P, page 9Letter Q, page 10Letter R, page 10Letter S, page 11Letter T, page 12Letter U, page 14Letter V, page 14Letter W, page 14Letter X, page 15Letter Y, page 15Letter Z, page 15
First pagePrevious page|...|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|Next pageLast page
found: 424 records, displayed 401 - 424

 

COUFALÍK, Pavel - ZVĚŘINA, Ondřej - KRMÍČEK, Lukáš - POKORNÝ, Richard - KOMÁREK, Josef.
Ultra-trace analysis of Hg in alkaline lavas and regolith from James Ross Island. Antarctic Science, UK, Antarctic Science Ltd, Great Britain. ISSN 0954-1020, 2015, vol. 27/2015, no. 3, pp. 281-290.


more

 

VÍCHA, Jan - FOROUTANNEJAD, Cina - PAWLAK, Tomasz - MUNZAROVÁ, Markéta - STRAKA, Michal - MAREK, Radek.
Understanding the electronic factors responsible for ligand spin-orbit NMR shielding in transition-metal complexes. Journal of Chemical Theory and Computation, American Chemical Society, USA. ISSN 1549-9618, 2015, vol. 11, no. 4, pp. 1509-1517.


more

 

KHLYUSTOVA, Anna - GALMIZ, Oleksandr - ZAHORAN, Miroslav - BRABLEC, Antonín - ČERNÁK, Mirko.
Underwater discharge plasma-induced coating of poly(acrylic acid) on polypropylene fiber. Journal of Materials Science, New York, Springer Science+Business Media, Inc, USA. ISSN 0022-2461, 2015, vol. 50/2015, no. 9, pp. 3504-3509.


more

 

OKSALA, Mary Elisabeth - KOCHUKHOV, Oleg - KRTIČKA, Jiří - PRVÁK, Milan - MIKULÁŠEK, Zdeněk.
Unraveling the variability of sigma Ori E. In New windows on massive stars: asteroseismology, interferometry, and spectropolarimetry. Cambridge, UK : International Astronomical Union, 2015. ISBN 978-1-107-07858-1, pp. 348-352. 2015, Ženeva, Švýcarsko.


more

 

ŠPONEROVÁ, Judit - ŠPONER, Jiří - GIORGI, A. - DI MAURO, E. - PINO, S. - COSTANZO, G..
Untemplated Nonenzymatic Polymerization of 3 ',5 ' cGMP: A Plausible Route to 3 ',5 '-Linked Oligonucleotides in Primordia. Journal of Physical Chemistry B, WASHINGTON, AMER CHEMICAL SOC, USA. ISSN 1520-6106, 2015, vol. 119, no. 7, pp. 2979-2989.


more

 

KALVODA, Jiří - KUMPAN, Tomáš - BÁBEK, Ondřej.
Upper Famennian and Lower Tournaisian sections of the Moravian Karst (Moravo-Silesian Zone, Czech Republic): a proposed key area for correlation of the conodont and foraminiferal zonations. Geological Journal, Wiley, Ireland. ISSN 0072-1050, 2015, vol. 50, no. January, pp. 17-38.


more

 

JURÁČEK, Jaroslav - MLČOCHOVÁ, Hana - STANÍK, Michal - PELTANOVÁ, Barbora - ILIEV, Robert - MACHÁČKOVÁ, Táňa - MLČOCHOVÁ, Jitka - HÉŽOVÁ, Renata - DOLEŽEL, Jan - SLABÝ, Ondřej.
Urinary cell-free microRNAs as potential biomarkers of urothelial carcinoma of the urinary bladder. 2015.


more

 

ČERNÝ, Jan - RAMÍREZ-HERRERA, María-Teresa - FELICIDAD BÓGALO, María - GOGUITCHAICHVILI, Avto - CASTILLO-AJA, Rocío - MORALES, Juan.
Usage of magnetic studies in coastal paleoseismology, Mexican Pacific coast. 2015. ISBN 978-80-7075-880-9.


more

 

KOLÁŘOVÁ, Lenka - KUČERA, Lukáš - VAŇHARA, Petr - HAMPL, Aleš - HAVEL, Josef.
Use of flower-like gold nanoparticles in time-of-flight mass spectrometry. Rapid Communications in Mass Spectrometry, Wiley. 2015, vol. 2015, 18 pp.


more

 

PŘENOSIL, Václav - CVACHOVEC, František - ČELEDA, Pavel - VEŠKRNA, Martin.
Uspořádání vícecestného dvouparametrického spektrometrického systému. 2015.


more

 

SEHNAL, David - SVOBODOVÁ VAŘEKOVÁ, Radka - PRAVDA, Lukáš - IONESCU, Crina-Maria - GEIDL, Stanislav - HORSKÝ, Vladimír - WIMMEROVÁ, Michaela - KOČA, Jaroslav.
ValidatorDB: database of up-to-date validation results for ligands and non-standard residues from the Protein Data Bank. Nucleic Acids Research, United Kingdom, Oxford University Press, Great Britain. ISSN 0305-1048, 2015, vol. 43, no. D1, pp. D369-D375.


more

 

ZELENÝ, David - CHANG, Li-Wan - HSIEH, Chang-Fu.
Variation in species composition explained by spatially autocorrelated environmental variables. 2015.


more

 

PROCHÁZKA, Jiří - SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří.
Vliv intensity lesního hospodaření na společenstva kůrovců a jejich predátorů v horských jedlobučinách. 2015.


more

 

BARTOŇKOVÁ, Jana - VOJTEK, Libor - VETEŠNÍKOVÁ ŠIMKOVÁ, Andrea - VETEŠNÍK, Lukáš - PALÍKOVÁ, Miroslava - HYRŠL, Pavel.
Vliv sezóny, ploidie a nákazy na aktivitu komplementu sladkovodních ryb. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.


more

 

ČEJKA, Tomáš - ČAČANÝ, Juraj - HORSÁK, Michal - JUŘIČKOVÁ, Lucie - BUĎOVÁ, Jana - DUDA, Michael - HOLUBOVÁ, Anna - HORSÁKOVÁ, Veronika - JANSOVÁ, Anna - KOCURKOVÁ, Alena - KORÁBEK, Ondřej - MAŇAS, Michal - ŘÍHOVÁ, Dagmar - ŠIZLING, Arnošt.
Vodné mäkkýše ochranársky významných lokalít na Podunajskej nížine. Malacologica Bohemoslovaca. ISSN 1336-6939, 2015, vol. 14, no. 1, pp. 5-16.


more

 

NĚMEČEK, Radim - BERKOVCOVÁ, Jitka - BABÁNKOVÁ, Iva - MLČOCHOVÁ, Jitka - VYCHYTILOVÁ, Petra - SLABÝ, Ondřej - SVOBODA, Marek.
Využití metody sekvenování nové generace (NGS) k analýze mutačního stavu členů EGFR signální dráhy u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) léčených cetuximabem. 2015.


more

 

IVANOV, Martin.
Vývoj společenstev plazů ve střední Evropě v průběhu kenozoika se zvláštním zřetelem k šupinatým (Squamata). In Fauna ČR, Plazi - Reptilia. Vyd. 1. Praha : Academia, 2015. Fauna ČR, Plazi - Reptilia, ISBN 978-80-200-2416-9, pp. 15-46.


more

 

HANÁČEK, Martin.
Význam valounových analýz ledovcových sedimentů pro paleogeografické rekonstrukce pleistocenního kontinentálního zalednění Jesenicka. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. ISSN 1212-6209, 2015, vol. 1-2, no. 21, pp. 17-24.


more

 

SKŘIVANOVÁ, Kateřina - ANDERKOVÁ, Ľubomíra - BRANČÍKOVÁ, Dagmar - BENDOVÁ, Marcela - ELFMARKOVÁ, Nela - SVĚRÁK, Tomáš - PETERKOVÁ, Hana - JARKOVSKÝ, Jiří - BENEŠOVÁ, Klára - MINÁŘ, Luboš - DUŠEK, Ladislav.
Vztah kvality života a typu léčby u žen s karcinomem prsu: pilotní studie. Praktická gynekologie, Facta Medica s.r.o. ISSN 1211-6645, 2015, vol. 19, no. 1, pp. 25-37.


more

 

SRIPATHI, K.N. - BANÁŠ, Pavel - RÉBLOVÁ, Kamila - ŠPONER, Jiří - OTYEPKA, Michal - WALTER, N.G..
Wobble pairs of the HDV ribozyme play specific roles in stabilization of active site dynamics. Physical Chemistry Chemical Physics, CAMBRIDGE, ROYAL SOC CHEMISTRY, Great Britain. ISSN 1463-9076, 2015, vol. 17, no. 8, pp. 5887-5900.


more

 

HRSTKA, Roman - MICHALOVÁ, Eva - ŠMARDA, Jan.
Základní principy molekulární biologie. In Molekulární medicína. Vyd. první. Praha : Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-121-6, pp. 9-32.


more

 

VORÁČ, Jan - SAUL, Petr.
Zařízení pro měření rozměrů měkkých prostorových útvarů. . Patent. Czech Republic. 2015. Number: 305030. Owner: Masarykova univerzita, Brno, CZ. Accepted: 18.2.2015.


more

 

book coverURBANOVÁ, Petra - JURDA, Mikoláš - ČUTA, Martin.
Záznam a analýza digitálních dat v antropologii. Vyd. 1. Brno : MUNI Press, 2015. 120 pp. ISBN 978-80-210-7754-6.


more

 

THORENOOR, Nithyananda - VYCHYTILOVÁ, Petra - MLČOCHOVÁ, Jitka - SONJA, Hombach - MARKUS, Kretz - ŠÁNA, Jiří - SLABÝ, Ondřej.
ZFAS1, long non-coding RNA with significance in colorectal cancer. 2015.


more

 

DIVÍŠEK, Jan.
Zoogeografické regiony České republiky. 2015. ISBN 978-80-87189-18-4.


more

 
First pagePrevious page|...|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|Next pageLast page
found: 424 records, displayed 401 - 424