Technologická agentura České republiky

odkaz do nového oknaTA ČR připravuje a implementuje programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tím přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu ČR. Mezi významné úkoly TA ČR patří také podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou.

Řešené projekty

Přehled projektů řešených na fakultě

Metodické řízení