Univerzitní softwarové licence

 

Univerzitní licence (prezentace)

Požadavky na software

 

Microsoft Select

Microsoft Select pro vzdělávání je multilicenční program pro školy a univerzity.
Popis licence: Masarykova univerzita má uzavřenou smlouvu, která umožňuje nákup produktů společnosti Microsoft® za zvýhodněné ceny.
Další informace: Služba Microsoft Select
Soobory ke stažení (pro správce LVT): autentizovaný odkaz do nového oknahttps://inet.muni.cz/app/soft/licence
Výrobce: odkaz do nového oknawww.microsoft.cz
Kontaktní e-mail: licence@icsdotmunidotcz
Zodpovědná osoba: Pavlína Kasprzaková

Statistica

STATISTICA je komplexní systém obsahující prostředky pro správu dat, jejich analýzu, vizualizaci a vývoj uživatelských aplikací. Poskytuje široký výběr základních i pokročilých technik speciálně vyvinutých pro podnikání, vytěžování dat, vědu a inženýrské aplikace.
Popis licence: Na základě licenční smlouvy se společností StatSoft Inc. je umožněno za stanovených podmínek všem pracovníkům a studentům legální využití produktu Statistica.
Další informace: Program STATISTICA
Dodavatel: odkaz do nového oknawww.statsoft.cz
Technická podpora: odkaz do nového oknahttp://www.statsoft.cz/podpora/obecne-informace-o-podpore/
Kontaktní e-mail: licence@icsdotmunidotcz
Zodpovědná osoba: Pavlína Kasprzaková

IBM SPSS Statistics

Univerzální statistický softwarový nástroj Systém IBM SPSS Statistics je široce využíván pro reportování, analýzu i pro přímou podporu rozhodování, vytváření firemní znalosti (business intelligence) a to jak pro strategická rozhodování, tak i pro operativní řízení.
Software IBM SPSS Modeler podporuje celý dataminingový proces od převzetí dat až po předání skórovacích výsledků. Je založen na metodách matematické statistiky, matematiky, umělé inteligence a poskytuje úplný moderní systém pro popis a vizualizaci datových vztahů, analýzu příčin a pro rozhodování.

Uživatelská dokumentace v angličtině je součástí intalačních médií. Českou dokumentaci k verzi 18 je možné zakoupit v tištěné podobě na odkaz do nového oknaCPS.

Popis licence: Na základě licenční smlouvy se společností ACREA CR, spol. s r.o. je umožněno za stanovených podmínek všem pracovníkům a studentům legální využití produktů IBM SPSS Statistics a IBM SPSS Modeler. MU má zakoupenou licenci na IBM SPSS Statistics pro operační systémy Windows, Mac a Linux.
Licenční klíč a instalační soubor: autentizovaný odkaz do nového oknahttps://inet.muni.cz/app/soft/licence
Další informace: V autentizovaný odkaz do nového oknaINETu je nová verze IBM SPSS Statistics 22, IBM SPSS Modeler 15 a IBM SPSS Data Access Pack 7.1 (obsahuje ODBC ovladače pro přístup k nejrozšířenějším databázím). Pro starší verze jsou k dispozici nové autorizační kódy platné do 1.2.2015.
Dodavatel: odkaz do nového oknawww.acrea.cz
Kontaktní e-mail: licence@icsdotmunidotcz
Zodpovědná osoba: Pavlína Kasprzaková

SAS

Systém SAS je analytický nástroj pro získávní informací z dat a jejich další zpracování. Součástí je vlastní programovací jazyk stejně jako možnost vše potřebné pohodlně naklikat v grafickém uživatelském prostředí. V praxi je využíván pro podporu rozhodování, analýzu dat, scoring, data mining atd. V mnoha oblastech je považován za softwarový průmyslový standard (např. finanční sféra). Systém SAS pokrývá širokou škálu matematických a statistických oblastí jako je maticová algebra, operační výzkum a lineární programování, kontrola kvality, návrh experimentů, vizualizace dat, regresní analýza, ANOVA, testování hypotéz, diskriminační analýza, shluková analýza, analýza přežití, analýza časových řad, finanční analýza, ekonometrická analýza a mnoho dalších.

Popis licence:

Na základě licenční smlouvy se společností SAS Institute ČR, s.r.o. je umožněno za stanovených podmínek všem pracovníkům a studentům MU legální využití licencovaných produktů SAS.

Součástí licence je: SAS EAS (Base SAS, SAS/ACCESS rozhraní (pro všechny databáze), SAS/AF, SAS/ASSIST, SAS Bridge for ESRI, SAS/CONNECT, SAS/EIS, SAS Enterprise Guide, SAS/ETS, SAS/FSP, SAS/GRAPH, SAS/IML, SAS/INSIGHT, SAS/Integration Technologies, SAS/LAB, SAS/OR, SAS/QC, SAS/SECURE, SAS/SHARE, SAS/STAT) , Credit Scoring for SAS Enterprise Miner, SAS Enterprise Guide, SAS Enterprise Miner Personal Client, SAS Enterprise Miner Server (including SAS Enterprise Guide), SAS Forecast Server, SAS Metadata Server, SAS Text Analytics for Czech, SAS Text Miner Server. To vše ve verzi Microsoft Windows Workstation & Server 32-bit, Microsoft Windows Server & Workstation for x64 a Linux for X64. Dále je součástí licence JMP Pro ve verzi Microsoft Windows for x64 a SAS Add-in for Microsoft Office, umožňující propojení SAS a MS Office (především MS Excel).

Studentům i zaměstnancům MU je v rámci licenčních podmínek povolena tzv. "domácí instalace".

Instalační a licenční soubory: autentizovaný odkaz do nového oknahttps://inet.muni.cz/app/soft/licence
Další informace:

V autentizovaný odkaz do nového oknaINETu jsou k dispozici instalační soubory pro verzi 9.3 a licenční soubory (SID files) platné do 31.12.2014. Dále jsou k dispozici instalační soubory pro verzi 9.4 obsahující i licenční soubory platné do 31.12.2014.

odkaz do nového oknahttp://www.sas.com/offices/europe/czech/academic/

Dodavatel: odkaz do nového oknahttp://www.sas.com/offices/europe/czech/
Kontaktní e-mail: licence@icsdotmunidotcz
Zodpovědná osoba: Pavlína Kasprzaková

ASPI

Systém ASPI je automatizovaný systém právních informací. Obsahuje jak komplexní pokrytí všech předpisů publikovaných na území ČR včetně předpisů měst a obcí a předpisů ES / EU, tak všechny zdroje předpisů - prameny práva (v současnosti je tvořen více než 80 dynamicky se vyvíjejícími zdroji). Obsahuje také veškeré texty dostupné v aktualizovaných a dřívějších zněních s možností porovnání změn.

K dispozici jsou moduly "Předpisy", "Judikatura", "Literatura", "Předpisy EU a Judikatura SDEU", "Samospráva" a "Kalkulačky".

Popis licence:

Na základě smlouvy se společností Wolters Kluwer ČR, a.s. je umožněno legálního využití licencovaného produktu ASPI všem zaměstnancům a aktivním studentům následujících lokalit:

 • Rektorát MUNI
 • Filozofická fakulta
 • Právnická fakulta
 • Fakulta sociálních studií
 • Pedagogická fakulta
 • Ekonomicko-správní fakulta
 • Lékařská fakulta
 • Přírodovědecká fakulta
 • Fakulta informatiky
 • Fakulta sportovních studií

Pro případ speciálních požadavků fakult lze po dohodě s Wolters Kluwer ČR instalovat ASPI-server v každé počítačové síti na jednom jediném počítači (server) s právem využití přístupových licencí v neomezeném počtu, prostřednictvím ASPI-klientů na uživatelských počítačích těchto počítačových sítí, které budou přístupné všem zaměstnancům objednatele zařazeným na výše uvedených součástech Masarykovy univerzity a dále pak všem aktivním studentům Masarykovy univerzity.

Dále je licence dostupná pro vlastní hospodářskou činnost následujících subjektů. Případné využití systému ASPI pro jiné účely (výukové, studijní, výzkumné apod.) může být dohodnuto samostatnou smlouvou.

 • Ústav výpočetní techniky
 • Archiv Masarykovy univerzity
 • Centrum jazykového vzdělávání
 • Centrum zahraničních studií
 • Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
 • Centrum pro transfer technologií
 • Institut biostatistiky a analýz
 • Mendelovo muzeum
 • Centrum vzdělávaní, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních technologiích
 • Centrum občanského vzdělávání
 • Správa kolejí a menz
 • Nakladatelství
 • Univerzitní centrum Telč
 • Správa Univerzitního kampusu Bohunice

Tato licence se nevztahuje na využívání ASPI v projektech, jež jsou spolufinancovány z fondů EU nebo na kterých se podílejí i jiné subjekty než ty, na které se vztahuje tato smlouva.

Instalační a licenční soubory: autentizovaný odkaz do nového oknahttps://inet.muni.cz/app/soft/licence
Další informace: odkaz do nového oknahttp://www.systemaspi.cz/
Dodavatel: odkaz do nového oknahttp://www.wkcr.cz/
Kontaktní email: aspi@lawdotmunidotcz
Zodpovědná osoba: Martin Knotek

Produkty Adobe

Masarykova univerzita se účastní CLP programu firmy Adobe, což je jedna z možností jak licencovat Adobe produkty. Program CLP umožňuje flexibilní množstevní licencování, jež je poskytováno prostřednictvím licenčních středisek Adobe a jejich prodejců. CLP nabízí výhodnou cenovou úroveň pro nákup nových licencí i všech upgradů. Každou další objednávkou je možné získat výhodnější cenovou úroveň.

Pro objednání softwaru je potřeba znát číslo CLP kontraktu. Předem se informujte na ceny a platnost CLP programu. Licence lze pod číslem kontraktu objednávat u různých distributorů.

Popis licence:

Produkty Adobe v rámci CLP programu je možno objednat na libovolné pracoviště MU. Nevztahuje se na studenty, ti mohou využít tzv. Student&Teacher licence. Totéž platí pro učitelský sbor. Podrobnější informace o zvýhodněných licencích pro studenty a učitele najdete na odkaz do nového oknahttp://www.amsoft.cz/Obchod/studenti/main.html.

Další informace: odkaz do nového oknawww.amsoft.cz/licence
Číslo kontraktu:

v období 1.1.2013 - 31.12.2014 je číslo kontraktu 4400326692

CLP level: 3
Výrobce: odkaz do nového oknaAdobe
Kontakt: Václav Macejka, AMOS SOFTWARE, spol. s r.o.
Platnost do: 31.12.2013
Kontaktní e-mail: licence@icsdotmunidotcz
Zodpovědná osoba: Pavlína Kasprzaková

Antivirový software pro Microsoft Windows

Antivirový program chrání počítač před napadením počítačovým červem nebo virem.
Popis licence: Software je zakoupen pro všechny PC Masarykovy univerzity s operačním systémem Microsoft Windows.
Další informace: Antivirový software pro Microsoft Windows
Výrobce: odkaz do nového oknawww.f-secure.com, odkaz do nového oknawww.eset.cz, odkaz do nového oknawww.grisoft.cz
Kontaktní e-mail: licence@icsdotmunidotcz
Zodpovědná osoba: Pavlína Kasprzaková

Altap Salamander

Altap Salamander je dvoupanelový správce souborů pro Windows s vestavěnou podporou pro ZIP, RAR, ARJ, CAB, ACE, TAR/GZIP, FTP, SFTP,SCP. Současná verze Altap Salamander 3.0 je kompatibilní jak s 32-bit tak 64-bit verzí Windows 8.1, 8, 7, Vista, XP a 2000. Podrobné informace naleznete na stránkách výrobce odkaz do nového oknahttp://www.altap.cz.
Popis licence: Masarykova univerzita má pořízenu školskou licenci, která umožňuje instalaci na všechny počítače školy a všichni studenti, učitelé a zaměstnanci MU mohou program instalovat a používat také doma nebo na kolejích.
Výrobce: odkaz do nového oknaAltap, spol. s r.o.
Licenční klíč a instalační soubor: autentizovaný odkaz do nového oknahttps://inet.muni.cz/app/soft/licence
Kontaktní e-mail: licence@icsdotmunidotcz
Zodpovědná osoba: Pavlína Kasprzaková 

Total Commander

Total Commander je správce souborů pro Windows s vestavěným FTP klientem. Umožňuje prohlížet archivační formáty ZIP, ARJ, LZH,RAR, UC2, CAB, TAR, GZ, ACE.
Popis licence: MU nemá multilicenci na Total Commander. Každá další licence se kupuje v ceně podle toho, kolikátá je. Nejlevnější úroveň je od 1000 licencí. Všechny nákupy je potřeba objednávat jako rozšíření licence #48335. Minimální přiobjednávka do okamžiku než bude MU mít 1000 licencí je 5ks (jedná se o omezení stanovené autorem).
Výrobce: odkaz do nového oknahttp://www.ghisler.com/
Dodavatel: odkaz do nového oknahttp://www.jimaz.cz/
Kontaktní e-mail: licence@icsdotmunidotcz
Zodpovědná osoba: Pavlína Kasprzaková 

Matlab

Matlab je integrovaný systém zahrnující nástroje pro symbolické a numerické výpočty, analýzu a vizualizaci dat, modelování a simulace dějů.
Popis licence: Zakoupena permanentní licence typu "College" (pro operační systémy UNIX a MS Windows). V rámci Masarykovy univerzity v Brně může být Matlab volně instalován všemi zaměstnanci a studenty na všechny počítače a čerpá z poolu zakoupených plovoucích licencí.
Licenční klíč a instalační soubor: Na MU je k dispozici licence, kterou spravuje CESNET. Z webu MU autentizovaný odkaz do nového oknahttps://inet.muni.cz/app/soft/licence si můžete stáhnout instalační DVD, instalační klíč a licenční soubor a nainstalovat si Matlab na svůj počítač. Při spuštění se program připojuje na náš server a bere si licenci z našich serverů. Je potřeba být v IP rozsahu univerzity, z domova je možno využít MUNI VPN podle odkaz do nového oknahttp://vpn.muni.cz/doku.php.
Další informace: odkaz do nového oknaMatlab
Výrobce: odkaz do nového oknawww.matlab.com
Zodpovědná osoba: Miroslav Ruda

ESRI ArcGIS

Desktopové a serverové produkty pro zpracování, analýzy, sdílení a publikování geografických dat.
Popis licence: Full Site License umožňuje studentům a zaměstnancům MU použití Desktop GIS (ArcInfo, ArcEditor, ArcView a rozšíření), Server GIS (ArcGIS Server, ArcIMS), Mobile GIS(ArcPad) a některých dalších produktů firmy ESRI pro účely výuky, výzkumu, vývoje a správy a evidence majetku MU.
Licenční klíč a instalační soubor:

autentizovaný odkaz do nového oknahttps://inet.muni.cz/app/soft/licence

Další informace: odkaz do nového oknaesri_info_web.pdf
Výrobce: odkaz do nového oknaESRI
Distributor: odkaz do nového oknaARCDATA PRAHA, s.r.o.
Kontaktní e-mail: gishelp@icsdotmunidotcz
Zodpovědná osoba: Andrea Kýnová

IntelliJ IDEA

IntelliJ IDEA je profesionální integrované vývojové prostředí pro jazyky Java, JSP, HTML/XHTML, XML/XSL, CSS, Ruby a JavaScript.
Popis licence: Jednoroční licence k výukovým a výzkumným účelům pro všechny studenty a zaměstnance MU. Licence dovoluje instalaci i na soukromé počítače doma, pokud jsou dodrženy ostatní podmínky licence.
Licenční klíč a instalační soubor:

autentizovaný odkaz do nového oknahttps://inet.muni.cz/app/soft/licence

Další informace: odkaz do nového oknawww.jetbrains.com/idea
Výrobce: odkaz do nového oknaJetBrains
Zodpovědná osoba: Martin Kuba

LayoutEditor

LayoutEditor je specifickým typem CADu pro navrhování plošných a vícevrstvých topologií struktur s neomezenou přesností pro velikosti objektů, tloušťky čar, apod. Program je možné použít pro kreslení struktur pro litografii, mikroelektroniku či senzoriku a při navrhování např. integrovaných obvodů, desek plošných spojů nebo struktur MEMS. Podporovány jsou formáty GDS, DXF, CIF, OASIS, Gerber, SVG a další. LayoutEditor funguje pod Linuxem, MacOSX a Windows.
Popis licence: Zakoupená licence umožňuje použití komerční verze programu LayoutEditor v rámci univerzity (tzv. campus-wide licence).
Další informace: odkaz do nového oknawww.physics.muni.cz/ufkl/equipment/CleanRoom.shtml
Výrobce: odkaz do nového oknawww.layouteditor.net
Zodpovědná osoba: Petr Mikulík