Studijní oborGeometrie, topologie a globální analýza

Jednooborové studium
Typ studiadoktorský
TitulPh.D.
Forma
Vyuč. jazyk
Standardní doba studia4 roky
Akreditovánodo 31. 5. 2020
Kód oboru1101V012
Kód programuP1102
UskutečňujePřírodovědecká fakulta

Dny otevřených dveří
Termíny a podrobnosti

Doktorský studijní program v tomto oboru je zaměřen na studium diferenciální geometrie, globální analýzy a algebraické topologie. Podle tématu dizertační práce se student samostatně věnuje některé z těchto disciplín hlouběji. Důležitou součástí studia je samostatná tvůrčí práce. Cílem studia je sepsání dizertační práce, která obsahuje nové výsledky publikované v odborných časopisech. K tomu je nezbytné osvojit si takové znalosti, které umožní proniknout hluboko do tématiky dizertační práce a současně získat širší přehled v diferenciální a algebraické topologii.

Přijímací řízení a e-přihláška

Nebyla nalezena žádná otevřená přijímací řízení.Obor je akreditován v těchto programech