Studijní programFyzika

Typ studiaTitulForma studiaStandardní doba studiaKód programu
navazující magisterskýMgr.2 rokyN1701

Uskutečňuje: Přírodovědecká fakulta, Fakulta informatiky, Fakulta sportovních studií

Akreditované studijní obory programu

Jednooborové studium

Vyberte si jeden studijní obor z této skupiny.

Dvouoborové studium (Skupina 1)

Vyberte si minimálně dva studijní obory, z nichž alespoň jeden je ze skupiny 1 a zbývající ze skupiny 2 podle nabízeného seznamu.


Přejít na Otevřené studijní obory programu