Degree programmeApplied Physics

bachelor's | combined | FSci

Study programme annotation (Czech only)

Profesní bakalářský program zaměřený na aplikované fyzikální disciplíny s možností specializace v oblastech astrofyziky a lékařské fyziky, s předpokladem přímého výstupu absolventů do praxe.