Předměty vyučované na fakultě


Předměty vyučované na fakultě | Výuka zajišťovaná fakultou

Zobrazit předměty vyučované:

 

Předmětů vyučovaných v semestru jaro 2015 na pracovišti Přírodovědecká fakulta je celkem 1386

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 4Písmeno D, strana 7Písmeno E, strana 7Písmeno F, strana 7Písmeno G, strana 9Písmeno H, strana 11Písmeno CH, strana 11Písmeno I, strana 11Písmeno J, strana 11Písmeno K, strana 11Písmeno L, strana 11Písmeno M, strana 11Písmeno N, strana 12Písmeno O, strana 12Písmeno P, strana 12Písmeno Q, strana 12Písmeno R, strana 12Písmeno S, strana 12Písmeno T, strana 12Písmeno U, strana 12Písmeno V, strana 12Písmeno W, strana 12Písmeno X, strana 12Písmeno Y, strana 13Písmeno Z, strana 13
První stranaPředchozí strana|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 1386 položek, zobrazeno 501 - 600
řazeno podle: kódů předmětů vzestupně
kód předmětu
seřadit
název předmětu
seřadit
pracoviště
seřadit
typ studia
C6960Odborná praxe, českyÚstav chemieN
C7041Molekulová spektrometrie, českyÚstav chemieN
C7072Bioanalytika II - Analytické metody v klinické praxi, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C7075Bioanalytická chemie v laboratorní medicíně, českyÚstav chemieB, N
C7175DNA diagnostika, českyÚstav biochemieB, N
C7505Bioorganická chemie, českyÚstav chemieB, N
C7640Analytická chemie - laboratorní cvičení, českyÚstav chemie
C7650Školní pokusy, českyÚstav chemieN
C7660Multimedia ve výuce I, českyÚstřední knihovna
C7665Multimedia ve výuce II, českyÚstřední knihovna
C7670Izotopové metody, českyÚstav chemie
C7680Izotopové metody - laboratorní cvičení, českyÚstav chemie
C7860Rostlinná biochemie, českyÚstav biochemieB, N
C7943Bioanalytics II - Laboratory medicine, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C8000Oborový seminář II, českyÚstav chemieN
C8001Diplomová práce II, českyÚstav chemieN
C8010Oborový seminář z biochemie II, českyÚstav biochemieN
C8022Separační metody B, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C8024Separation methods B, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C8140Bioenergetika, českyÚstav biochemieN
C8150Bioenergetika - seminář, českyÚstav biochemieN
C8155Funkční biochemie II - signální dráhy, českyÚstav biochemieB, D, M, N
C8175Molekulární podstata patofyziologických procesů, českyÚstav biochemieB, N
C8202Základy proteomiky, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C8210Diplomová práce II (BC), českyÚstav biochemieN
C8302Základy proteomiky - cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C8400Kvantová chemie pevných látek, výpočty elektronové struktury, českyÚstav chemie
C8435Heterocyklické sloučeniny, českyÚstav chemie
C8500Mechanismy organických reakcí, českyÚstav chemieN
C8510Mechanismy organických reakcí - seminář, českyÚstav chemie
C8515Chapters from silicon and fluorine chemistry, anglickyÚstav chemie
C8545Vývojová biologie, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C8560Genetic codes, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD, N
C8570Early Molecular Evolution, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD, N
C8580Analýza rizik, českyCentrum pro výzkum toxických látek v prostředíN
C8640Základy studia environmentálních procesů, českyCentrum pro výzkum toxických látek v prostředíN
C8700Technologie chemických výrob, českyÚstav chemieN
C8790Organická chemie ve farmacii, českyÚstav chemieN
C8800Rtg strukturní analýza, českyÚstav chemieN
C8801Krystalografie biomakromolekul, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C8820Metody studia rovnováh a kinetiky reakcí, českyÚstav chemieN
C8824Optimization of Experiments using Experimental Design and Artificial Neural Networks in Science, anglickyÚstav chemie
C8835Biokoordinační chemie, českyÚstav chemie
C8855Počítačová chemie a molekulové modelování II, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C8856Počítačová chemie a molekulové modelování II cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C8857cProtein Preparation and Characterization III - practice, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C8860Syntetické metody "zelené" chemie, českyÚstav chemieN
C8862Výpočty volných energií - cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD, N
C8863Výpočty volných energií, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD, N
C8870Syntéza a analýza nových materiálů, českyÚstav chemie
C8880Vybrané metody analýzy pevných látek, českyÚstav chemieN
C8885Supramolekulární chemie, českyÚstav chemieN
C8890Diplomová práce II (UC), českyÚstav chemieN
C8910Pokročilé cvičení z chemie a metodik konzervování předmětů vyrobených z org. materiálů II cvič., českyÚstav chemieN
C8930Metody plazmochemické konzervace, českyÚstav chemieN
C8950NMR - Strukturní analýza, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C8953NMR - Strukturní analýza - seminář, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C8970Zpracování a prezentace vědeckých dat II, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C8980Příprava a charakterizace proteinů I - Exprese a purifikace, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, D, N
C9001Diplomová práce III, českyÚstav chemieN
C9011Pedagogická praxe z chemie 1, českyPřírodovědecká fakultaN
C9012Pedagogická praxe z chemie 2, českyPřírodovědecká fakultaN
C9041Struktura a funkce eukaryotických chromozomů, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD, N
C9042Analýza struktury chromatinu - praktikum, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C9085Protein-RNA interactions, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C9086Protein-RNA interactions seminars, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C9087Computational Chemistry for Structural Biology, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD
C9095RNA metabolism, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD, N
C9141Journal Club, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C9532iWinter School on Structural Cell Biology, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C9545Chemical Bond Theory, anglickyÚstav chemieN
C9906Spektroskopické metody charakterizace nanomateriálů, českyÚstav chemieN
C9925Introduction to soft matter models of membranes and proteins, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD, N
C9930Metody kvantové chemie, českyÚstav chemieB, N
C99403-Dimensional Transmission Electron Microscopy (3DEM), anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C9950Seminář oddělení FGP, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, D, N
CA000Oborový seminář IV, českyÚstav chemieN
CA001Diplomová práce IV, českyÚstav chemieN
CA010Oborový seminář z biochemie IV, českyÚstav biochemieN
CA220Seminář k diplomové práci II, českyÚstav biochemie
CA340Diplomová práce IV (BC), českyÚstav biochemieN
CA400Diplomová práce IV (UC), českyÚstav chemieN
CBD103Zahraniční stáž, českyÚstav biochemieD
CC060MU Life Sciences Seminar, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
CD201Oborový seminář II, českyÚstav chemie
CD401Oborový seminář IV, českyÚstav chemie
CD601Oborový seminář VI, českyÚstav chemie
CD801Oborový seminář VIII, českyÚstav chemie
CDB02Oborový seminář II, českyÚstav biochemieD
CDB100Příprava disertační práce, českyÚstav biochemieD
CDB101Studium literatury, českyÚstav biochemieD
CDB102Pomoc při výuce, českyÚstav biochemieD
CDB103Zahraniční stáž, českyÚstav biochemieD
CDB104Rešeršní projekt, českyÚstav biochemieD
CDB105Příprava publikace, českyÚstav biochemieD
CDB106Odborná přednáška v cizím jazyce, českyÚstav biochemieD
CDB110Zahraniční pracovní pobyt, českyÚstav biochemie
CG030Struktura a funkce proteinových komplexů, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
CG060Diplomová práce II, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
CG070Diplomová práce IV, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
První stranaPředchozí strana|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 1386 položek, zobrazeno 501 - 600