Předměty vyučované na fakultě


Předměty vyučované na fakultě | Výuka zajišťovaná fakultou

Zobrazit předměty vyučované:

 

Předmětů vyučovaných v semestru jaro 2016 na pracovišti Přírodovědecká fakulta je celkem 1390

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 4Písmeno D, strana 7Písmeno E, strana 7Písmeno F, strana 7Písmeno G, strana 9Písmeno H, strana 11Písmeno CH, strana 11Písmeno I, strana 11Písmeno J, strana 11Písmeno K, strana 11Písmeno L, strana 11Písmeno M, strana 11Písmeno N, strana 12Písmeno O, strana 12Písmeno P, strana 12Písmeno Q, strana 12Písmeno R, strana 12Písmeno S, strana 12Písmeno T, strana 12Písmeno U, strana 12Písmeno V, strana 12Písmeno W, strana 12Písmeno X, strana 12Písmeno Y, strana 13Písmeno Z, strana 13
První stranaPředchozí strana|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 1390 položek, zobrazeno 501 - 600
řazeno podle: kódů předmětů vzestupně
kód předmětu
seřadit
název předmětu
seřadit
pracoviště
seřadit
typ studia
C6270Metody separace proteinů - cvičení, českyÚstav biochemieB, N
C6290Atomová absorpční spektrometrie, českyÚstav chemieN
C6300Optická a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, českyÚstav chemieN
C6310Symetrie molekul, českyÚstav chemieN
C6320Chemická kinetika, českyÚstav chemieD, N
C6330Chemická kinetika - seminář, českyÚstav chemieD, N
C6410Organická analýza - praktikum, českyÚstav chemieN
C6490Terénní cvičení z CHŽP a Ekotoxikologie, českyCentrum pro výzkum toxických látek v prostředíB, N
C6560Biochemie - laboratorní cvičení, českyÚstav biochemie
C6740Elektrické vlastnosti atomů a molekul, českyÚstav chemieN
C6745Fyzikálně-chemické aspekty elektrochemických metod, českyÚstav chemieD, N
C6750Materiálová chemie kovů, českyÚstav chemieD, N
C6770NMR Spectroscopy of Biomolecules, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD, N
C6775NMR Spectroscopy of Biomolecules, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C6790Hmotnostní spektrometrie, českyÚstav chemieD, N
C6800Multinukleární NMR spektroskopie, českyÚstav chemieD, N
C6830Radioekologie, českyÚstav chemieN
C6850Chromatografické metody II, českyCentrum pro výzkum toxických látek v prostředíN
C6860Moderní metody analýzy organických polutantů, českyCentrum pro výzkum toxických látek v prostředíN
C6891Technologie a nástroje ochrany životního prostředí II, českyCentrum pro výzkum toxických látek v prostředíN
C6900Biofyzikální faktory ŽP, českyÚstav fyzikální elektronikyN
C6910Chemie a metodiky konzervování předmětů z anorganických materiálů II, českyÚstav chemieB
C6920Chemie a metodiky konzervování předmětů vyrobených z anorg.materiálů II - cvičení, českyÚstav chemieB
C6930Seminář ke cvičení C6920, českyÚstav chemie
C6940Speciální seminář III (ApBC), českyÚstav biochemie
C6950Chemická exkurze, českyÚstav chemieN
C6960Odborná praxe, českyÚstav chemieN
C7041Molekulová spektrometrie, českyÚstav chemieN
C7072Bioanalytika II - Analytické metody v klinické praxi, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C7075Bioanalytická chemie v laboratorní medicíně, českyÚstav chemieB, N
C7175DNA diagnostika, českyÚstav biochemieB, N
C7640Analytická chemie - praktikum, českyÚstav chemie
C7650Školní pokusy, českyÚstav chemieN
C7660Multimedia ve výuce I, českyÚstřední knihovna
C7665Multimedia ve výuce II, českyÚstřední knihovna
C7670Izotopové metody, českyÚstav chemie
C7680Izotopové metody - laboratorní cvičení, českyÚstav chemie
C7860Rostlinná biochemie, českyÚstav biochemieB, N
C7943Bioanalytics II - Laboratory medicine, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C7995Practical NMR Spectroscopy of Biomolecules, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C7998Základy experimentální NMR spektroskopie, českyÚstav chemieB, N
C8000Oborový seminář II, českyÚstav chemieN
C8001Diplomová práce II, českyÚstav chemieN
C8010Oborový seminář z biochemie II, českyÚstav biochemieN
C8022Separační metody B, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C8024Separation methods B, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C8140Bioenergetika, českyÚstav biochemieN
C8150Bioenergetika - seminář, českyÚstav biochemieN
C8155Funkční biochemie II - signální dráhy, českyÚstav biochemieB, D, M, N
C8175Molekulární podstata patofyziologických procesů, českyÚstav biochemieB, N
C8202Základy proteomiky, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C8210Diplomová práce II (BC), českyÚstav biochemieN
C8302Základy proteomiky - cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C8400Kvantová chemie pevných látek, výpočty elektronové struktury, českyÚstav chemieD
C8500Mechanismy organických reakcí, českyÚstav chemieN
C8510Mechanismy organických reakcí - seminář, českyÚstav chemie
C8545Vývojová biologie, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C8580Analýza rizik, českyCentrum pro výzkum toxických látek v prostředíN
C8640Základy studia environmentálních procesů, českyCentrum pro výzkum toxických látek v prostředíN
C8700Technologie chemických výrob, českyÚstav chemieN
C8782Photochemical Group Meeting, anglickyÚstav chemie
C8783Ice-Photochemical Group Meeting, anglickyÚstav chemie
C8790Organická chemie ve farmacii, českyÚstav chemieN
C8800Rtg strukturní analýza, českyÚstav chemieN
C8801Krystalografie biomakromolekul, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C8820Metody studia rovnováh a kinetiky reakcí, českyÚstav chemieN
C8835Biokoordinační chemie, českyÚstav chemie
C8855Počítačová chemie a molekulové modelování II, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C8856Počítačová chemie a molekulové modelování II cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C8857cProtein Preparation and Characterization III - practice, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C8862Výpočty volných energií - cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD, N
C8863Výpočty volných energií, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD, N
C8870Syntéza a analýza nových materiálů, českyÚstav chemie
C8880Vybrané metody analýzy pevných látek, českyÚstav chemieD, N
C8885Supramolekulární chemie, českyÚstav chemieD, N
C8888Nanochemistry, anglickyÚstav chemieD
C8890Diplomová práce II (UC), českyÚstav chemieN
C8910Pokročilé cvičení z chemie a metodik konzervování předmětů vyrobených z org. materiálů II cvič., českyÚstav chemieN
C8930Metody plazmochemické konzervace, českyÚstav chemieN
C8950NMR - Strukturní analýza, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, D, N
C8953NMR - Strukturní analýza - seminář, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, D, N
C896715N NMR Spectroscopy, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C8970Zpracování a prezentace vědeckých dat II, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C8980Příprava a charakterizace proteinů I - Exprese a purifikace, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, D, N
C8980cPříprava a charakterizace proteinů I - cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, D, N
C8995Týmová práce, komunikace a řízení, českyÚstav chemieB, N
C9001Diplomová práce III, českyÚstav chemieN
C9011Pedagogická praxe z chemie 1, českyPřírodovědecká fakultaN
C9012Pedagogická praxe z chemie 2, českyPřírodovědecká fakultaN
C9041Struktura a funkce eukaryotických chromozomů, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD, N
C9042Analýza struktury chromatinu - praktikum, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C9085Protein-RNA interactions, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C9086Protein-RNA interactions seminars, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C9095RNA metabolism, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD, N
C9135Pokročilé metody studia materiálů, českyÚstav chemieD
C9141Journal Club, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C9545Chemical Bond Theory, anglickyÚstav chemieN
C9906Spektroskopické metody charakterizace nanomateriálů, českyÚstav chemieD, N
C9925Introduction to soft matter models of membranes and proteins, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD, N
C9930Metody kvantové chemie, českyÚstav chemieB, D, N
První stranaPředchozí strana|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 1390 položek, zobrazeno 501 - 600