Předměty vyučované na fakultě


Předměty vyučované na fakultě | Výuka zajišťovaná fakultou

Zobrazit předměty vyučované:

 

Předmětů vyučovaných v semestru podzim 2016 na pracovišti Přírodovědecká fakulta je celkem 1456

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 4Písmeno D, strana 7Písmeno E, strana 7Písmeno F, strana 7Písmeno G, strana 9Písmeno H, strana 11Písmeno CH, strana 11Písmeno I, strana 11Písmeno J, strana 11Písmeno K, strana 12Písmeno L, strana 12Písmeno M, strana 12Písmeno N, strana 13Písmeno O, strana 13Písmeno P, strana 13Písmeno Q, strana 13Písmeno R, strana 13Písmeno S, strana 13Písmeno T, strana 13Písmeno U, strana 13Písmeno V, strana 13Písmeno W, strana 13Písmeno X, strana 13Písmeno Y, strana 13Písmeno Z, strana 13
První stranaPředchozí strana|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 1456 položek, zobrazeno 501 - 600
řazeno podle: kódů předmětů vzestupně
kód předmětu
seřadit
název předmětu
seřadit
pracoviště
seřadit
typ studia
C6180Pokročilá organická chemie - praktikum, českyÚstav chemieN
C6220Klinická biochemie, českyÚstav biochemie
C6230Klinická biochemie - cvičení, českyÚstav biochemieB, N
C6335Nanočástice, českyÚstav chemieB, D, N
C6730Fázové rovnováhy, českyÚstav chemieD, N
C6890Technologie a nástroje ochrany životního prostředí I, českyCentrum pro výzkum toxických látek v prostředíN
C6920Chemie a metodiky konzervování předmětů vyrobených z anorg.materiálů II - cvičení, českyÚstav chemieB
C6930Seminář ke cvičení C6920, českyÚstav chemie
C6961Odborná praxe, českyÚstav biochemieN
C7000Oborový seminář I, českyÚstav chemieN
C7001Diplomová práce I, českyÚstav chemieN
C7010Oborový seminář z biochemie I, českyÚstav biochemieN
C7021Separační metody A, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C7023Separation methods A, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C7030Separační metody, českyÚstav biochemie
C7031Atomová spektrometrie, českyÚstav chemieN
C7050Elektroanalytické metody, českyÚstav chemieD, N
C7060Stopová analýza, českyÚstav chemieN
C7073Bioanalytika I - Biomakromolekuly, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C7080Lasery v analytické chemii, českyÚstav chemieN
C7110Výpočetní technika - aplikace, českyÚstav chemieB, N
C7150Funkční biochemie I - regulace metabolismu, českyÚstav biochemieB, D, M, N
C7160Funkční biochemie I - seminář, českyÚstav biochemieB, N
C7170Struktura a funkce buňky, českyÚstav biochemieB
C7176DNA diagnostika - cvičení, českyÚstav biochemieB, N
C7185Neurobiologie, českyÚstav biochemieN
C7186Molekulární psychiatrie, českyÚstav biochemieN
C7187Experimentální onkologie, českyÚstav biochemieB, N
C7188Úvod do molekulární medicíny, českyÚstav biochemieN
C7189Úvod do molekulární medicíny - cvičení, českyÚstav biochemieN
C7195Pokročilé praktikum z biochemie, českyÚstav biochemie
C7230Fluorescenční metody ve vědách o životě - cesta od molekuly k buňce, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C7235Fluorescenční metody ve vědách o životě - cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C7250Charakterizace proteinů hmotnostní spektrometrií, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, N
C7280Elektrodová kinetika, českyÚstav chemieD
C7301Základy genomiky - cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C7350Charakterizace proteinů hmotnostní spektrometrií - cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD, N
C7410Struktura a reaktivita, českyÚstav chemieD, N
C7415Struktura a reaktivita - seminář, českyÚstav chemieN
C7440Koordinace a katalýza, českyÚstav chemie
C7460Identifikace organických látek - cvičení, českyÚstav chemieN
C7490Molekulární diagnostika vrozených poruch, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, D, N
C7590Diplomová práce I (UC), českyÚstav chemieN
C7660Multimedia ve výuce I, českyÚstřední knihovna
C7665Multimedia ve výuce II, českyÚstřední knihovna
C7666Hranice chemických konceptů, českyÚstav chemieN
C7740Organokovové sloučeniny, českyÚstav chemieD, N
C7777Zacházení s chemickými látkami, českyÚstav chemie
C7780Inorganic Materials Chemistry, anglickyÚstav chemieN
C7790Počítačová chemie a molekulové modelování I, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, D, N
C7800Počítačová chemie a molekulové modelování I - cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, D, N
C7830Kapilární elektroforéza, českyÚstav chemieN
C7870Biometrika, českyÚstav biochemieN
C7880Nové směry v bioanalytické chemii, českyÚstav biochemieN
C7890Chemická technika, českyÚstav biochemieN
C7895Hmotnostní spektrometrie biomolekul, anglickyÚstav chemieN
C7900Lehká biotechnologie, českyÚstav biochemie
C7920Struktura a funkce proteinů, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C7925Struktura a dynamika nukleovych kyselin, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C7935Recyklace termoplastů, termosetů a pryží, českyÚstav chemieN
C7942Bioanalytics I - Biomacromolecules, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C7950Speciační analýza, českyÚstav chemieD, N
C7955Molekulová luminiscence, českyÚstav chemie
C7960Pokročilé cvičení z chemie a metodik konzervování předmětů vyrobených z anorg. materiálů III, českyÚstav chemieN
C7995Practical NMR Spectroscopy of Biomolecules, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C7998Základy experimentální NMR spektroskopie, českyÚstav chemieB, N
C8001Diplomová práce II, českyÚstav chemieN
C8080Analytická elektronová mikroskopie v materiálové chemii, českyÚstav chemieD
C8102Speciální metody - praktikum, českyÚstav chemieN
C8160Enzymologie, českyÚstav biochemieB, N
C8170Enzymologie - seminář, českyÚstav biochemieB, N
C8435Heterocyklické sloučeniny, českyÚstav chemie
C8610Analytická chemie životního prostředí - organické polutanty, českyCentrum pro výzkum toxických látek v prostředíB
C8620Analytická chemie životního prostředí - organické polutanty - cvičení, českyCentrum pro výzkum toxických látek v prostředíB
C8621Trends and advances in atmospheric and total environmental chemistry, anglickyCentrum pro výzkum toxických látek v prostředí
C8695Zelená chemie, českyÚstav chemie
C8705Repetitorium středoškolské chemie, českyÚstav chemieN
C8715Didaktika chemie, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C8720Didaktika chemie - seminář, českyÚstav chemieN
C8780Organic Photochemistry, anglickyÚstav chemieN
C8782Photochemical Group Meeting, anglickyÚstav chemie
C8783Ice-Photochemical Group Meeting, anglickyÚstav chemie
C8785Photophysical Spectroscopic Methods, českyÚstav chemieD, N
C8840Chemistry of macrocyclic compounds, anglickyÚstav chemieD, N
C8845Teoretické základy analytické chemie, českyÚstav chemieB, D, N
C8857Protein Preparation and Characterization III - Protein-Mediated Interaction, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C8965Rovnovážné stavy a fázové transformace materiálů, českyÚstav chemieD
C8995Týmová práce, komunikace a řízení, českyÚstav chemieB, N
C9000Oborový seminář III, českyÚstav chemieN
C9001Diplomová práce III, českyÚstav chemieN
C9002Oborový seminář z biochemie III, českyÚstav biochemieN
C9011Pedagogická praxe z chemie 1, českyPřírodovědecká fakultaN
C9012Pedagogická praxe z chemie 2, českyPřírodovědecká fakultaN
C9025Evoluční a srovnávací genomika rostlin, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, N
C9035Evoluční a srovnávací cytogenetika rostlin - cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, N
C9045Biologie kvasinek, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C9072Analýza pevných a kapalných vzorků plazmovou hmotnostní spektrometrií - od teorie k praxi, českyÚstav chemieN
C9086Protein-RNA interactions seminars, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C9092Bioaplikace nanočástic, českyÚstav biochemie
C9100Biosenzory, českyÚstav biochemieN
První stranaPředchozí strana|...|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 1456 položek, zobrazeno 501 - 600