Výuka zajišťovaná fakultou


Předměty vyučované na fakultě | Výuka zajišťovaná fakultou

Zobrazit předměty vyučované:

 

Na stránce je uveden seznam předmětů, na jejichž výuce se podílejí zaměstnanci pracoviště Přírodovědecká fakulta

Předmětů vyučovaných v semestru jaro 2016 na pracovišti Přírodovědecká fakulta je celkem 1046

Písmeno A, strana 1Písmeno B, strana 1Písmeno C, strana 4Písmeno D, strana 6Písmeno E, strana 6Písmeno F, strana 6Písmeno G, strana 7Písmeno H, strana 8Písmeno CH, strana 8Písmeno I, strana 8Písmeno J, strana 8Písmeno K, strana 8Písmeno L, strana 8Písmeno M, strana 8Písmeno N, strana 10Písmeno O, strana 10Písmeno P, strana 10Písmeno Q, strana 10Písmeno R, strana 10Písmeno S, strana 10Písmeno T, strana 10Písmeno U, strana 10Písmeno V, strana 10Písmeno W, strana 10Písmeno X, strana 10Písmeno Y, strana 10Písmeno Z, strana 10
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 1046 položek, zobrazeno 401 - 500
řazeno podle: kódů předmětů vzestupně
kód předmětu
seřadit
název předmětu
seřadit
pracoviště
seřadit
typ studia
C6000Samostatný projekt z chemie, českyÚstav chemieB
C6001Samostatný projekt z biochemie, českyÚstav biochemieB
C6005Projekty a bakalářské práce v oboru Chemie, českyÚstav chemieB
C6012Bakalářský seminář oboru analytická chemie, českyÚstav chemie
C6014Bakalářská práce z biochemie II, českyÚstav biochemieB
C6015Bakalářská práce II, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB
C6050Bakalářská práce II (ApBC), českyÚstav biochemie
C6110Analytická chemie ŽP - anorganické polutanty, českyCentrum pro výzkum toxických látek v prostředíB
C6120Analytická chemie ŽP - anorganické polutanty - laboratorní cvičení, českyCentrum pro výzkum toxických látek v prostředíB
C6132Aplikace počítačů v měřicích systémech, českyÚstav chemieD, N
C6140Optimalizace a hodnocení analytických metod, českyÚstav chemieN
C6150Fotografická chemie a fotografické techniky, českyÚstav chemie
C6151Fotografická chemie a fotografické techniky-cvičení, českyÚstav chemie
C6160Analytická chemie II - seminář, českyÚstav chemieN
C6170Analýza materiálů - praktikum, českyÚstav chemieN
C6185Seminář k bakalářské práci II, českyÚstav biochemie
C6200Biochemické metody, českyÚstav biochemie
C6206Vybrané biochemické metody, českyÚstav biochemieN
C6210Biotechnologie, českyÚstav biochemie
C6245Analytická chemie organických látek - praktikum, českyÚstav chemieB, N
C6250Metody chemického výzkumu - praktikum, českyÚstav chemieN
C6251Lasery v ochraně kulturního dědictví, českyÚstav chemie
C6260Metody separace proteinů, českyÚstav biochemieB, N
C6270Metody separace proteinů - cvičení, českyÚstav biochemieB, N
C6290Atomová absorpční spektrometrie, českyÚstav chemieN
C6300Optická a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, českyÚstav chemieN
C6310Symetrie molekul, českyÚstav chemieN
C6320Chemická kinetika, českyÚstav chemieD, N
C6330Chemická kinetika - seminář, českyÚstav chemieD, N
C6410Organická analýza - praktikum, českyÚstav chemieN
C6490Terénní cvičení z CHŽP a Ekotoxikologie, českyCentrum pro výzkum toxických látek v prostředíB, N
C6560Biochemie - laboratorní cvičení, českyÚstav biochemie
C6740Elektrické vlastnosti atomů a molekul, českyÚstav chemieN
C6745Fyzikálně-chemické aspekty elektrochemických metod, českyÚstav chemieD, N
C6750Materiálová chemie kovů, českyÚstav chemieD, N
C6770NMR Spectroscopy of Biomolecules, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD, N
C6775NMR Spectroscopy of Biomolecules, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C6790Hmotnostní spektrometrie, českyÚstav chemieD, N
C6800Multinukleární NMR spektroskopie, českyÚstav chemieD, N
C6830Radioekologie, českyÚstav chemieN
C6850Chromatografické metody II, českyCentrum pro výzkum toxických látek v prostředíN
C6860Moderní metody analýzy organických polutantů, českyCentrum pro výzkum toxických látek v prostředíN
C6891Technologie a nástroje ochrany životního prostředí II, českyCentrum pro výzkum toxických látek v prostředíN
C6900Biofyzikální faktory ŽP, českyÚstav fyzikální elektronikyN
C6910Chemie a metodiky konzervování předmětů z anorganických materiálů II, českyÚstav chemieB
C6920Chemie a metodiky konzervování předmětů vyrobených z anorg.materiálů II - cvičení, českyÚstav chemieB
C6930Seminář ke cvičení C6920, českyÚstav chemie
C6940Speciální seminář III (ApBC), českyÚstav biochemie
C6950Chemická exkurze, českyÚstav chemieN
C6960Odborná praxe, českyÚstav chemieN
C7041Molekulová spektrometrie, českyÚstav chemieN
C7072Bioanalytika II - Analytické metody v klinické praxi, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C7075Bioanalytická chemie v laboratorní medicíně, českyÚstav chemieB, N
C7175DNA diagnostika, českyÚstav biochemieB, N
C7640Analytická chemie - praktikum, českyÚstav chemie
C7650Školní pokusy, českyÚstav chemieN
C7660Multimedia ve výuce I, českyÚstřední knihovna
C7665Multimedia ve výuce II, českyÚstřední knihovna
C7670Izotopové metody, českyÚstav chemie
C7680Izotopové metody - laboratorní cvičení, českyÚstav chemie
C7860Rostlinná biochemie, českyÚstav biochemieB, N
C7943Bioanalytics II - Laboratory medicine, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C7995Practical NMR Spectroscopy of Biomolecules, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C7998Základy experimentální NMR spektroskopie, českyÚstav chemieB, N
C8000Oborový seminář II, českyÚstav chemieN
C8010Oborový seminář z biochemie II, českyÚstav biochemieN
C8022Separační metody B, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C8024Separation methods B, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C8140Bioenergetika, českyÚstav biochemieN
C8150Bioenergetika - seminář, českyÚstav biochemieN
C8155Funkční biochemie II - signální dráhy, českyÚstav biochemieB, D, M, N
C8202Základy proteomiky, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C8210Diplomová práce II (BC), českyÚstav biochemieN
C8302Základy proteomiky - cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C8400Kvantová chemie pevných látek, výpočty elektronové struktury, českyÚstav chemieD
C8500Mechanismy organických reakcí, českyÚstav chemieN
C8510Mechanismy organických reakcí - seminář, českyÚstav chemie
C8545Vývojová biologie, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C8580Analýza rizik, českyCentrum pro výzkum toxických látek v prostředíN
C8640Základy studia environmentálních procesů, českyCentrum pro výzkum toxických látek v prostředíN
C8700Technologie chemických výrob, českyÚstav chemieN
C8782Photochemical Group Meeting, anglickyÚstav chemie
C8783Ice-Photochemical Group Meeting, anglickyÚstav chemie
C8801Krystalografie biomakromolekul, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
C8820Metody studia rovnováh a kinetiky reakcí, českyÚstav chemieN
C8835Biokoordinační chemie, českyÚstav chemie
C8855Počítačová chemie a molekulové modelování II, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C8856Počítačová chemie a molekulové modelování II cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C8857cProtein Preparation and Characterization III - practice, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekulN
C8862Výpočty volných energií - cvičení, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD, N
C8863Výpočty volných energií, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulD, N
C8870Syntéza a analýza nových materiálů, českyÚstav chemie
C8880Vybrané metody analýzy pevných látek, českyÚstav chemieD, N
C8885Supramolekulární chemie, českyÚstav chemieD, N
C8888Nanochemistry, anglickyÚstav chemieD
C8910Pokročilé cvičení z chemie a metodik konzervování předmětů vyrobených z org. materiálů II cvič., českyÚstav chemieN
C8930Metody plazmochemické konzervace, českyÚstav chemieN
C8950NMR - Strukturní analýza, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, D, N
C8953NMR - Strukturní analýza - seminář, českyNárodní centrum pro výzkum biomolekulB, D, N
C896715N NMR Spectroscopy, anglickyNárodní centrum pro výzkum biomolekul
První stranaPředchozí strana|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|...|Následující stranaPoslední strana
nalezeno: 1046 položek, zobrazeno 401 - 500