Kulturní přehled (Czech only)

Racionale

Kulturní přehled ověřuje/zjišťuje schopnost orientovat se v humanitně zaměřených disciplínách studia na úrovni evropského vysokoškolského standardu. Zahrnuje schopnost vnímat historické, politické, kulturní a jiné společenské události, posoudit skutečnou i modelovou situaci a vyvozovat správné odpovědi na relevantní otázky z oblasti nepříliš frekventovaného jazykového prostředí, odborné terminologie, historických textů, aniž by se předpokládala jejich konkrétní znalost.

Vedle základního přehledu o obecné problematice historických, kulturních, politických a společenských disciplín a schopnosti vlastního uvažování v jejich rámci nejsou třeba žádné specifické vědomosti, znalosti a dovednosti.

Typy položek:


Pro usnadnění orientace v jednotlivých úlohách jsme přidali tyto navigační prvky:

Correct Pokud ikonka po kliknutí zabliká, vybrali jste správnou odpověď!

Wrong V případě, že jste vybrali špatnou odpověď, ikonka se odmítavě zatřese.

Hide Velmi efektivním způsobem řešení úlohy je eliminace nesprávných odpovědí. Pokud některou odpověď identifikujete jako nesprávnou, můžete ji schovat.

Show Tato ikonka vrátí všechny schované odpovědi a zároveň zobrazí návod na vyřešení úlohy.