Verbální myšleníVýznamové vztahy (Czech only)
Významové vztahy

Následující výrazy jsou vůči sobě v jistém významovém vztahu: hoch : chlapec. Která z následujících dvojic je ve stejném vztahu?

černý : bílý
CorrectHideodpověď a)


jazykověda : etymologie
CorrectHideodpověď b)


pes : jezevčík
CorrectHideodpověď c)


mladý : starý
CorrectHideodpověď d)


dopis : psaní
CorrectHideodpověď e)


Jak úlohu vyřešit?
Zobraz řešení