01 October - 15 November 2014
The Fund of Development of Masaryk university

Rektor Masarykovy univerzity vyhlašuje

soutěž
Fond rozvoje Masarykovy univerzity
pro rok 2015

pro projekty v těchto tematických okruzích:
A) Podpora pedagogické práce akademických...

more

02 October 2014
Conference "European Structural Funds 2009-2014 or Light and Shadow of the European Projects"

Under the auspices of the Czech Ministry of Education, Youth and Sports Masaryk University organizes a Conference on "European Structural Funds 2009-2014 or Light and Shadow of the...

more

07 - 09 November 2014
Exhibition of exotic birds

There will be a traditional exhibition of exotic birds in Botanical garden of Faculty of Science, Masaryk University, Brno

more