Projekty a aktivity

 

Knihovny MU řeší každoročně řadu projektů a aktivit zaměřených jak na rozvoj klasických knihovních služeb, tak na digitalizaci a budování digitálních knihoven.

Probíhající  aktivity

 

Digitální  knihovny a služby 

  • DKF-MU 
    Digitální knihovna fotografií MU. Umožňuje jednotlivým součástem MU organizovat, spravovat, archivovat a zpřístupňovat své fotokolekce. Viz http://dkf.ics.muni.cz/ .  
  • DML-CZ 
    Česká digitální matematická knihovna. Systém vyvinutý a provozovaný ve spolupráci s Matematickým ústavem AV ČR a dalšími partnery za účelem digitalizace, uchování a zpřístupnění nejvýznamnější části matematické literatury publikované na území ČR od 19. století do současnosti. Viz http://dml.cz/http://project.dml.cz/
  • Citace.com 
    Portál věnovaný citacím a citování. On-line služba, která nabízí možnost generovat citace dle norem ČSN a pokročilou správu citací uživatelů. Viz  http://www.citace.com/.