Kvalifikační práce

 

Knihovny MU spravují rozsáhlé fondy univerzitních vysokoškolských kvalifikačních prací - VŠKP (bakalářských, diplomových, rigorózních, disertačních, habilitačních a dalších) v tištěné podobě do roku 2008. Bibliografické záznamy těchto prací jsou obsaženy v univerzitním knihovním odkaz do nového oknakatalogu Aleph. Od roku 2008 již většina knihoven MU kvalifikační práce (s výjimkou disertačních a habilitačních) neuchovává, jsou dostupné pouze v elektronické podobě. Pravidla pro půjčování tištěných kvalifikačních prací upravují knihovní řády jednotlivých fakultních knihoven.

Elektronické verze plných textů obhájených studentských vysokoškolských kvalifikačních prací (zhruba od roku 2000 až po současnost) jsou dostupné pro uživatele MU v authenticated link to a new windowArchivu závěrečných prací v IS MU.

Veřejnosti jsou VŠKP Masarykovy univerzity dostupné v elektronické podobě na internetu v archivu IS MU odkaz do nového oknaAbsolventi a závěrečné práce od roku 2006.