Systém SUPO MU

SUPO brožura, strana 2SUPO brožura, strana 2SUPO brožura, strana 1SUPO brožura, strana 1 Systém úhrad pohledávek za osobami (zkráceně SUPO) je v rámci českých vysokých škol ojedinělý informační systém pro uhrazování finančních závazků jednotlivých osob vůči univerzitě. SUPO umožňuje svým uživatelům-klientům vytvořit a spravovat virtuální peněženku, z níž jsou hromadně a automatizovaně uhrazovány platby za různé placené služby, které univerzita nabízí. Kromě jednotné evidence, správy a zpracování pohledávek a úhrad je účelem SUPO:

  • minimalizovat vklady a výběry v hotovosti;
  • podporovat bezhotovostní formy úhrad, přednostně cestou inkasa a převodů částí mzdy;
  • soustřeďovat finanční prostředky klientů určené na úhrady různých typů služeb na jednom společném místě.

SUPO brožura, strana 3SUPO brožura, strana 3SUPO brožura, strana 4SUPO brožura, strana 4 Klientem systému SUPO se může stát libovolná osoba působící na univerzitě (studenti, zaměstnanci i externisté). Pro každého klienta existuje v SUPO klientský účet, který lze elektronicky aktivovat prostřednictvím interního univerzitního systému INET MU. Pro aktivaci je třeba potvrdit Souhlas s podmínkami provozování systému SUPO a následně složit předepsanou minimální částku (aktuálně 50,- Kč) nebo uzavřít s MU písemnou dohodu o poukazování části své mzdy na svůj účet SUPO.

Na aktivní klientský účet SUPO jsou od externích systémů spolupracujících se SUPO přijímány pohledávky za klientem čerpané služby (rovněž dobropisy, kauce a požadavky na uvolnění plateb z kaucí nebo propadnutí plateb z kaucí) a klientem poslané platby. Klient má k dispozici přehled o všech přijatých položkách.

SUPO letákSUPO leták Platby na aktivní klientský účet SUPO lze skládat hotovostně i bezhotovostně. Hotovostní platby jsou přijímány na pokladnách umístěných na řadě míst univerzity (tam, kde jsou poskytovány služby) a obsluhovaných buď manuálně pokladními, anebo specializovanými samoobslužnými zařízeními pro příjem bankovek, tzv. bankovníky. Bankovníky přijímají hotovost na základě identifikace vkladatele univerzitní identifikační kartou a jsou vybaveny displejem zobrazujícím informace o výši aktuálního zůstatku na účtu SUPO (viz autentizovaný odkaz do nového oknapřehled bankovníků). Bezhotovostní platby jsou přijímány bankovními převody nebo převody z mezd, u bankovních převodů lze využít možnosti inkasování.

Platby jsou adresovány na klientský účet, nikoli na jednotlivé pohledávky či kauce - vkládají se do virtuální peněženky. Uhrazování pohledávek (kaucí) z přijatých plateb provádí systém automaticky k datu splatnosti - z peněženky se tedy zaplatí vždy ta pohledávka nebo kauce, která je v danou chvíli splatná. Zůstatky na klientských účtech SUPO lze vracet rovněž hotovostně i bezhotovostně.

Systém SUPO je provozován dvojjazyčně, v češtině a angličtině.

V současné době je možno prostřednictvím SUPO uhrazovat poplatky za následující služby:

  • ubytování v kolejích SKM MU,
  • služby tisku a drobného prodeje v počítačových studovnách MU; na SUPO jsou napojeny Centrální počítačová studovna, studovna Univerzitního kampusu Bohunice, studovny na fakultách - Pedagogické fakultě, Fakultě sociálních studií, Filozofické fakultě, Přírodovědecké fakultě, Právnické fakultě a Ekonomicko-správní fakultě - a připravuje se napojení Univerzitního centra v Telči; viz přehled tiskových center a ceník tiskových služeb,
  • soukromé telefonní hovory zaměstnanců (z pevných linek i mobilních telefonů),
  • drobný prodej zboží a služeb (aktuálně drobný prodej zboží v Centrální počítačové studovně a studovně UKB, tisk na velkoplošném plotteru v ÚVT - viz přehled prodejních míst - a připravuje se napojení dalších prodejů),
  • prodej nápojů z nápojových automatů (aktuálně v Centrální počítačové studovně, na Filozofické fakultě, Ekonomicko-správní fakultě a v kolejích SKM, viz přehled automatů),
  • knihovní systém MU (úhrady poplatků v knihovnách, aktuálně v Knihovně univerzitního kampusu a v knihovnách na fakultách - Fakultě sociálních studií, Filozofické fakultě, Přírodovědecké fakultě a připravuje se napojení dalších).

SUPO brožura AJ, strana 2SUPO brožura AJ, strana 2SUPO brožura AJ, strana 1SUPO brožura AJ, strana 1 Dalšími systémy chystanými k připojení na SUPO jsou Obchodní centrum (úhrady objednávek v Obchodním centru budou možné i z účtů SUPO) a stravovací systém menz MU.

Další informace a kontaktní údaje

Aplikace pro správu účtu SUPO a odpovědi na nejčastější dotazy

SUPO brožura AJ, strana 4SUPO brožura AJ, strana 4SUPO brožura AJ, strana 3SUPO brožura AJ, strana 3

Články o systému SUPO

Kontakty