Canteen Management

Head:Roman Tancoš
Department WWW pages:link to a new windowhttp://www.skm.muni.cz/stravovani.php?akce=1&lang=cz

authenticated link to a new windowList of contact information (Czech only)

Staff
Hana Antlová (sales assistant)
Lucie Bartošková (cashier)
Světlana Bílková (cashier)
Vladimíra Bílovská (cashier)
Lenka Božková (cook)
Jana Bravencová (sales assistant, shop assistant)
Zuzana Bucholcerová (operating assistant)
Ludmila Čermáková (sales assistant)
Jitka Daňková (sales assistant)
Jaroslava Diatková (cashier)
Dana Dolíhalová (sales assistant)
Igor Doubek (cook)
Ivana Drábíková (sales assistant)
Renata Dubinová (assistant cook)
Ondřej Dužík (cook)
Tereza Dvořáková (cook)
Pavla Gabrielová (sales assistant)
Zhanna Gazaryan (shop assistant)
Dana Gráfová (cook)
Martina Hajslerová (shop assistant)
Květoslava Halíčková (assistant cook)
Markéta Halušková (shop assistant)
Miluše Hlávková (sales assistant)
Soňa Hofmannová (cashier)
Jiřina Hrabcová (sales assistant)
Kateřina Hrbáčková (sales assistant)
* Zuzana Hrbatová (cook)
Světla Hrdličková (cashier)
Ing. Veronika Hrozková (canteen worker)
Robert Hudec (sales assistant)
Jan Chuchma (stock-clerk)
Aleš Indra (cook)
Martin Ivanov (cook)
Jarmila Jelínková (sales assistant)
Margit Kalabzová (sales assistant)
Marie Kambová (stock-clerk)
Lada Kehmová (sales assistant)
Denisa Kellnerová (sales assistant)
Zdeněk Klimeš (sales assistant)
Larysa Klymchuk (shop assistant)
Marcela Kočanová (shop assistant)
Lenka Kolomazníková (sales assistant)
Jaroslav Kos (cook)
Jarmila Králová (stock-clerk)
Šárka Králová (cashier)
Marie Kramlová (operating assistant)
Andrea Krčková (cleaning woman)
Alena Krejčí (shop assistant)
Kateřina Kryštofová (cook)
Petr Křivánek (cook)
Marie Křížová (shop assistant)
Josef Kubík (cook)
Romana Kubíková (cashier)
Pavla Lajcmanová (cook)
Vlasta Lasáková (operating assistant)
Alena Lorencová (sales assistant)
Romana Maazoul (shop assistant)
Monika Macejová (canteen worker)
Petr Machala (cook)
Michal Malák (chef)
Simona Marková (cashier)
Marie Maštalířová (cook)
Marcela Mátlová (cashier)
Eva Matulová (accountant)
Gizela Micová (sales assistant)
Jana Mičulková (cashier)
Barbora Moučková (operating assistant)
Jarmila Mrázová (stock-clerk)
Marek Múčka (cook)
Jiřina Myšková (cook)
Lucie Nečasová (cook)
Hana Nerudová (cook)
Lenka Ondrášková (canteen worker)
Jaroslava Ondrejková (cook)
Dalibor Otevřel (cook)
Jan Palát (cook)
Vlasta Panajotidisová (sales assistant)
Anna Pánková (sales assistant)
Michal Pavlík (chef)
Renata Pelánová (cook)
Dana Petlachová (stock-clerk)
Jitka Pokorná (cashier)
Michaela Poláchová (sales assistant)
Ivana Polanská (sales assistant)
Danuše Polášková (sales assistant)
Miroslava Poskočilová (canteen worker)
Jan Prachař (cook)
Kateřina Quittová (shop assistant)
Věra Rotreklová (cook)
Iveta Rousová (cashier)
Andrea Ředinová (assistant cook)
Marek Řičánek (cook)
Růžena Řičánková (assistant cook)
Zdeňka Řiháková (cashier, sales assistant)
Simona Sadílková (cashier)
Anna Sedláčková (cashier)
Monika Sedláková (sales assistant)
Renáta Seemannová (cook)
Zdenka Slavíková (cashier)
Eduard Spáčil (cook)
Dita Stodůlková (cook)
Naděžda Strachotová (shop assistant)
Veronika Stuchlíková (sales assistant)
Nataša Stupková (confectioner)
Irena Svobodová (cook)
Kateřina Svobodová (cashier, sales assistant)
* Martina Šalplachtová (cook)
David Ševčík (cook)
Romana Ševčíková (canteen worker)
Eva Šiková (canteen worker)
Radek Šiler (cook)
Jarmila Šlancarová (sales assistant)
Helena Špinarová (canteen worker)
Emílie Štefaníková (sales assistant)
Mgr. Irena Štejnarová (accountant)
* Ing. Jana Švecová (assistant for meals)
Roman Tancoš (head of meals and catering services)
Anna Tesařová (shop assistant)
Marek Tisoň (chef)
Mgr. Jitka Unčovská (assistant for meals)
Jan Urbánek (cook)
Miroslava Valehrachová (cashier)
Jaroslav Vaněk (chef)
Šárka Vaňharová (sales assistant)
Jiřina Večeřová (cashier)
Marcela Večeřová (sales assistant)
Radovan Vejrosta (cook)
Zuzana Veselská (cashier)
Daniela Vinklárková (cashier)
Kateřina Vlachová (cashier)
Libuše Vlachová (sales assistant)
Jana Vodičková (cashier)
Renata Vránová (sales assistant)
Jiřina Weberschinkeová (sales assistant)
Radka Weselá (shop assistant)
Ludmila Závodná (cook)
Leoš Žák (cook)
Marie Ženatá (accountant)
External People
Václav Borský
Kristýna Březinová
David Češka
Anna Hanečková
Veronika Himalová
Kateřina Hlaváčová
Lukáš Janíček
Kristýna Jílková
Nikol Kolesárová
Hana Kratochvílová
Tereza Křížová
Leona Kuchynková
Daniela Matoušová
Kamila Novotná
Lucie Novotná
Bc. Veronika Psotová
Jiří Smolinský
Bohdana Stejskalová
Michael Sušil
Lucie Šmídová
Martina Šrollerová
Petra Vorlíčková
Jana Žáková

* Maternity/Parental leave