Canteen Management

Head:Roman Tancoš
Department WWW pages:link to a new windowhttp://www.skm.muni.cz/stravovani.php?akce=1&lang=cz

authenticated link to a new windowList of contact information (Czech only)

Staff
Hana Antlová (sales assistant)
Hana Antlová (shop assistant)
Pavlína Baráková (sales assistant)
Lucie Bartošková (cashier)
Iva Beránková (cashier)
Světlana Bílková (cashier)
Vladimíra Bílovská (cashier)
Lenka Božková (cook)
Jana Bravencová (sales assistant, shop assistant)
Zuzana Bucholcerová (operating assistant)
Alois Cibulka (cook)
Jana Čáslavová (sales assistant)
Ludmila Čermáková (sales assistant)
Věra Čiperová (sales assistant)
Jitka Daňková (sales assistant)
Jaroslava Diatková (cashier)
Anna Dobrovolná (assistant cook)
Dana Dolíhalová (sales assistant)
Igor Doubek (cook)
Ivana Drábíková (sales assistant)
Renata Dubinová (stock-clerk)
Ondřej Dužík (cook)
Martin Dvořák (cook)
* Tereza Dvořáková (cook)
Marie Fatrdlová (sales assistant)
Pavla Gabrielová (sales assistant)
Zhanna Gazaryan (shop assistant)
Dana Gráfová (cook)
Martina Hajslerová (shop assistant)
Květoslava Halíčková (assistant cook)
Markéta Halušková (shop assistant)
Jakub Hladík (cook)
Miluše Hlávková (sales assistant)
Soňa Hofmannová (cashier)
Jiřina Hrabcová (sales assistant)
Kateřina Hrbáčková (sales assistant)
* Zuzana Hrbatová (cook)
Světla Hrdličková (cashier)
Ing. Veronika Hrozková (assistant for meals)
Lenka Hrušková (sales assistant)
Robert Hudec (sales assistant)
Marie Chládková (cook)
Jan Chuchma (operating assistant)
Aleš Indra (cook)
Martin Ivanov (cook)
Jarmila Jelínková (sales assistant)
Margit Kalabzová (sales assistant)
Marie Kambová (stock-clerk)
Lada Kehmová (sales assistant)
Denisa Kellnerová (sales assistant)
Zdeněk Klimeš (sales assistant)
Dana Klimešová (cashier)
Larysa Klymchuk (shop assistant)
Marcela Kočanová (shop assistant)
Lenka Kolomazníková (sales assistant)
Jaroslav Kos (cook)
Alla Králová (shop assistant)
Jarmila Králová (stock-clerk)
Šárka Králová (cashier)
Anna Kratochvílová (canteen worker)
Andrea Krčková (cleaning woman)
Kateřina Kryštofová (cook)
Marie Křížová (shop assistant)
Josef Kubík (cook)
Romana Kubíková (cashier)
Zlata Kyněrová (sales assistant)
Radek Lahoda (cook)
Pavla Lajcmanová (cook)
Vlasta Lasáková (operating assistant)
Alena Lorencová (sales assistant)
Romana Maazoul (shop assistant)
Monika Macejová (accountant)
Petr Machala (cook)
Michal Malák (chef)
Simona Marková (cashier)
Marie Maštalířová (cook)
Marcela Mátlová (cashier)
Eva Matulová (accountant)
Gizela Micová (sales assistant)
Jana Mičulková (cashier)
Tatiana Mizerniuc (sales assistant)
Barbora Moučková (operating assistant)
Jarmila Mrázová (stock-clerk)
Libuše Mrkvicová (sales assistant)
Marek Múčka (cook)
Jiřina Myšková (cook)
Lucie Nečasová (cook)
Hana Nerudová (cook)
Jaroslava Ondrejková (cook)
Jan Palát (cook)
Vlasta Panajotidisová (sales assistant)
Anna Pánková (sales assistant)
Michal Pavlík (chef)
Jiří Pecka (sales assistant)
* Ing. Jana Pechmannová (assistant for meals)
Renata Pelánová (cook)
Dana Petlachová (stock-clerk)
Jitka Pokorná (cashier)
Michaela Poláchová (shop assistant)
Ivana Polanská (sales assistant)
Danuše Polášková (sales assistant)
Miroslava Poskočilová (canteen worker)
Jan Prachař (cook)
Kateřina Quittová (shop assistant)
Věra Rotreklová (cook)
Iveta Rousová (cashier)
Andrea Ředinová (assistant cook)
Marek Řičánek (cook)
Zdeňka Řiháková (cashier)
Simona Sadílková (cashier)
Anna Sedláčková (cashier)
Monika Sedláková (sales assistant)
Renáta Seemannová (cook)
Zdenka Slavíková (cashier)
Eduard Spáčil (cook)
Veronika Stuchlíková (sales assistant)
Nataša Stupková (confectioner)
Irena Svobodová (cook)
Kateřina Svobodová (cashier, sales assistant)
Martina Šalplachtová (cook)
David Ševčík (cook)
Romana Ševčíková (canteen worker)
Eva Šiková (canteen worker)
Radek Šiler (cook)
Jarmila Šlancarová (sales assistant)
David Šmarda (cook)
Irena Špačková (cook)
Helena Špinarová (canteen worker)
Emílie Štefaníková (sales assistant)
Mgr. Irena Štejnarová (accountant)
Roman Tancoš (head of meals and catering services)
Anna Tesařová (shop assistant)
Marek Tisoň (chef)
Vladimíra Tomašovičová (waiter)
Květa Toráčová (sales assistant)
Mgr. Jitka Unčovská (assistant for meals)
Jan Urbánek (cook)
Klára Urbánková (sales assistant)
Miroslava Valehrachová (cashier)
Jaroslav Vaněk (chef)
Jiřina Večeřová (cashier)
Marcela Večeřová (sales assistant)
Radovan Vejrosta (cook)
Zuzana Veselská (cashier)
Daniela Vinklárková (cashier)
Kateřina Vlachová (cashier)
Libuše Vlachová (sales assistant)
Jana Vodičková (cashier)
Renata Vránová (sales assistant)
Jiřina Weberschinkeová (sales assistant)
Radka Weselá (shop assistant)
Ludmila Závodná (cook)
Leoš Žák (cook)
Marie Ženatá (accountant)
External People
Václav Borský
Kristýna Březinová
David Češka
Anna Hanečková
Veronika Himalová
Kateřina Hlaváčová
Lenka Horká
Lukáš Janíček
Kristýna Jílková
Nikol Kolesárová
Dominik Korček
Tereza Křížová
Leona Kuchynková
Michaela Langová
Daniela Matoušová
Kamila Novotná
Lucie Novotná
Kristýna Pavlíčková
Bc. Veronika Psotová
Jiří Smolinský
Bohdana Stejskalová
Michael Sušil
Lucie Šmídová
Martina Šrollerová
Petra Vorlíčková
Jana Žáková

* Maternity/Parental leave