Canteen Management

Head:Roman Tancoš
Department WWW pages:link to a new windowhttp://www.skm.muni.cz/stravovani.php?akce=1&lang=cz

authenticated link to a new windowList of contact information (Czech only)

Staff
Hana Antlová (sales assistant)
Lucie Bartošková (cashier)
Světlana Bílková (cashier)
Vladimíra Bílovská (cashier)
Lenka Božková (cook)
Jana Bravencová (sales assistant, shop assistant)
Zuzana Bucholcerová (operating assistant)
Ludmila Čermáková (sales assistant)
Jitka Daňková (sales assistant)
Jaroslava Diatková (cashier)
Anna Dobrovolná (assistant cook)
Dana Dolíhalová (sales assistant)
Igor Doubek (cook)
Renata Dubinová (assistant cook)
Ondřej Dužík (cook)
Tereza Dvořáková (cook)
Marie Filkuková (sales assistant)
Pavla Gabrielová (sales assistant)
Zhanna Gazaryan (shop assistant)
Dana Gráfová (cook)
Martina Hajslerová (shop assistant)
Květoslava Halíčková (assistant cook)
Markéta Halušková (shop assistant)
Hana Heikenwälderová (shop assistant)
Miluše Hlávková (sales assistant)
Soňa Hofmannová (cashier)
Jiřina Hrabcová (sales assistant)
Kateřina Hrbáčková (sales assistant)
* Zuzana Hrbatová (cook)
Světla Hrdličková (cashier)
Robert Hudec (sales assistant)
Marie Chládková (cook)
Jan Chuchma (stock-clerk)
Aleš Indra (cook)
Martin Ivanov (cook)
Jarmila Jelínková (sales assistant)
Iveta Ježková (cleaning woman)
Margit Kalabzová (sales assistant)
Marie Kambová (stock-clerk)
Lada Kehmová (sales assistant)
Denisa Kellnerová (sales assistant)
Zdeněk Klimeš (sales assistant)
Larysa Klymchuk (shop assistant)
Marcela Kočanová (shop assistant)
Lenka Kolomazníková (sales assistant)
Jaroslav Kos (cook)
Alla Králová (sales assistant)
Jarmila Králová (stock-clerk)
Šárka Králová (cashier)
Marie Kramlová (operating assistant)
Andrea Krčková (cleaning woman)
Alena Krejčí (shop assistant)
* Kateřina Kryštofová (cook)
Petr Křivánek (cook)
Marie Křížová (shop assistant)
Josef Kubík (cook)
Romana Kubíková (cashier)
Vlasta Lasáková (operating assistant)
Alena Lorencová (sales assistant)
Romana Maazoul (shop assistant)
Monika Macejová (canteen worker)
Petr Machala (cook)
Michal Malák (chef)
Simona Marková (cashier)
Marie Maštalířová (cook)
Marcela Mátlová (cashier)
Eva Matulová (accountant)
Gizela Micová (sales assistant)
Jana Mičulková (cashier)
* Michala Minaříková (cook)
Tatiana Mizerniuc (sales assistant)
Barbora Moučková (operating assistant)
Marie Mouková (assistant cook)
Jarmila Mrázová (stock-clerk)
Marek Múčka (cook)
Jiřina Myšková (cook)
Michal Nečas (cook)
Lucie Nečasová (cook)
Hana Nerudová (cook)
Aneta Nešpůrková (cashier)
Lenka Ondrášková (canteen worker)
Jaroslava Ondrejková (cook)
Dalibor Otevřel (cook)
Jan Palát (cook)
Vlasta Panajotidisová (sales assistant)
Anna Pánková (sales assistant)
Michal Pavlík (chef)
Renata Pelánová (cook)
Dana Petlachová (stock-clerk)
Jitka Pokorná (cashier)
Michaela Poláchová (sales assistant)
Ivana Polanská (sales assistant)
Danuše Polášková (sales assistant)
Miroslava Poskočilová (canteen worker)
Jan Prachař (cook)
Kateřina Quittová (shop assistant)
Věra Rotreklová (cook)
Iveta Rousová (cashier)
Andrea Ředinová (assistant cook)
Marek Řičánek (cook)
Růžena Řičánková (assistant cook)
Simona Sadílková (cashier)
Anna Sedláčková (cashier)
Monika Sedláková (sales assistant)
Renáta Seemannová (cook)
Olesya Shipek (sales assistant)
Zdenka Slavíková (cashier)
Eduard Spáčil (cook)
* Dita Stodůlková (cook)
Naděžda Strachotová (shop assistant)
Veronika Stuchlíková (sales assistant)
Nataša Stupková (confectioner)
Irena Svobodová (cook)
Kateřina Svobodová (cashier, sales assistant)
* Petra Šaděrová (cashier)
Martina Šalplachtová (cook)
David Ševčík (cook)
Romana Ševčíková (canteen worker)
Eva Šiková (canteen worker)
Radek Šiler (cook)
Roman Škarvada (cook)
Jarmila Šlancarová (sales assistant)
Helena Špinarová (cashier, sales assistant)
Martina Šťastná (cook)
Emílie Štefaníková (sales assistant)
Mgr. Irena Štejnarová (accountant)
* Ing. Jana Švecová (assistant for meals)
Roman Tancoš (head of meals and catering services)
Anna Tesařová (shop assistant)
Marek Tisoň (chef)
Jitka Ulrichová (sales assistant)
Karolína Ulrichová (cashier)
Mgr. Jitka Unčovská (assistant for meals)
Jan Urbánek (cook)
Miroslava Valehrachová (cashier)
Jaroslav Vaněk (chef)
Šárka Vaňharová (sales assistant)
Jiřina Večeřová (cashier)
Marcela Večeřová (sales assistant)
Radovan Vejrosta (cook)
Zuzana Veselská (cashier)
Daniela Vinklárková (cashier)
* Lenka Vítková (sales assistant)
Kateřina Vlachová (cashier)
Libuše Vlachová (sales assistant)
Jana Vodičková (cashier)
Renata Vránová (sales assistant)
Jiřina Weberschinkeová (sales assistant)
Radka Weselá (shop assistant)
Ludmila Závodná (cook)
Leoš Žák (cook)
Marie Ženatá (accountant)
External People
Václav Borský
Kristýna Březinová
Veronika Himalová
Lukáš Janíček
Kristýna Jílková
Tereza Křížová
Daniela Matoušová
Bc. Veronika Psotová
Martina Šrollerová
Petra Vorlíčková

* Maternity/Parental leave