Studentské průkazy na MU

Průkaz studenta představuje jeden z dokladů o studiu. Povinnost vydávat průkaz studenta stanovuje § 57 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách.

Jako průkaz studenta pro studenty prezenční formy studia na MU slouží mezinárodní identifikační karta ISIC (International Student Identity Card).

Studenti kombinovaného studia místo karty ISIC obdrží průkaz studenta vytištěný na čipové kartě, který v rámci MU slouží ke stejným účelům jako ISIC.

Vydávání průkazu

Vydání průkazu studenta předchází zápis do studia. Pro vydání průkazu je dále nutná fotografie osoby. Fotografování zajišťuje Ústav výpočetní techniky. Aktuální informace o fotografování získáte na webu ÚVT: http://muni.cz/ics/services/photo.

Průkazy vydávají studentům studijní oddělení jednotlivých fakult na základě objednávky prostřednictvím Obchodního centra v Informační systém MU:

Osobní administrativa IS → „Obchodní centrum MU“ → fakulta → „Průkaz studenta a přelepka ISIC“.

Studenti na vydání průkazu částečně finančně přispívají. Cena ISIC je 150 Kč za první vydání, cena čipové karty pro studenty kombinovaného studia je 120 Kč.

Pokud dojde ke ztrátě, odcizení nebo poškození průkazu, je třeba obrátit se na studijní referentku. Při ztrátě či odcizení je doporučováno nechat si kartu na studijním oddělení zablokovat proti případnému zneužití.

Pokud student po ukončení studia plánuje ještě na MU studovat, je dobré si kartu ISIC ponechat. V takovém případě lze v novém studiu kartu znovu aktivovat a používat.

Využití průkazu v rámci MU

Průkaz studenta v rámci Masarykovy univerzity slouží k:

  • identifikaci studenta a jeho příslušnosti k MU,
  • vstupu do budov a učeben,
  • vstupu do univerzitní počítačové studovny,
  • vstupu do knihoven,
  • kopírování a tisku,
  • stravování v menzách.

K výše zmíněným účelům průkazy fungují po celou dobu, kdy je studium aktivní.

K využití průkazů pro stravování a kopírování a tisk je potřeba na ně vložit peníze. Peníze pro účely stravování lze na kartu vložit v kterékoli menze.

K využití průkazů na kopírování a tisk je třeba si zřídit tzv. SUPO účet. SUPO znamená Systém úhrad pohledávek za osobami. Slouží k úhradě různých služeb, které MU nabízí. Účet si lze aktivovat prostřednictvím interního univerzitního systému INET MU.

Od 1. 12. 2011 je možné převádět finanční prostředky mezi účtem SUPO a stravovacím účtem.

Využití průkazu mimo MU – slevy na ISIC

Kartu ISIC je možné použít i mimo univerzitu na studentské slevy. Přehled slev je dostupný na: odkaz do nového oknahttp://www.isic.cz/index.php/slevy/vyhledani-slev. Pro využití slev je však potřeba mít na kartě aktuální revalidační známku (netýká se nových průkazů v roce jejich vydání). Tato známka, tzv. přelepka, prodlužuje platnost karty právě pro využití mimo MU. Přelepka platí 16 měsíců, a to od 1. 9. do 31. 12. následujícího roku. Přelepky se objednávají prostřednictvím Informačního systému MU a stojí 150 Kč.

Mimo MU je možné na ISIC získat nejrůznější slevy. V Brně to mohou být například slevy v některých restauracích, kavárnách, v pekařstvích, outdoorových obchodech, lékárnách, optikách, muzeích, galeriích, na dopravu se Student Agency, v některých autoškolách, knihkupectvích, copycentrech apod.

Na ISIC je možné získat slevu i v zahraničí, karta platí ve více než 100 zemích světa.

ISIC

Vzhled karty - aktuální verze:

ISIC karta - nejnovější verzeISIC karta - nejnovější verze

Vzhled karty - starší verze:

ISIC karta - staršíISIC karta - starší     ISIC karta - nováISIC karta - nová

Průkaz studenta vytištěný na čipové kartě

Vzhled karty - aktuální verze:

Karta studenta - novější verzeKarta studenta - novější verze     

Vzhled karty - starší verze:

Průkaz studenta - staršíPrůkaz studenta - starší      Průkaz studenta - novýPrůkaz studenta - nový