Poplatky v jednotlivých akademických letech

Pro akademický rok 2013/2014 (stanoveno Opatřením rektora č. 8/2013 ze dne 20. srpna 2013)

dle ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Fakulta dle odst. 3
(za každých započatých
6 měsíců studia)
dle odst. 4
(za každých započatých
12 měsíců studia)
dle odst. 5
(poplatek za akademický rok)
Bc. a Mgr. stud. program v cizím jazyce Ph.D. stud. program v cizím jazyce
PrF 3 999 Kč 0 Kč ----- 2 500 EUR
LF 3 999 Kč 2 500 Kč 249 000 Kč (Všeobecné lékařství)
298 000 Kč
(Zubní lékařství)
50 400 Kč (prezenčně)
37 500 Kč (kombinovaně)
PřF 3 999 Kč 0 Kč 3 900 EUR 3 900 EUR
FF 3 999 Kč 0 Kč 1 650 EUR (Bc.)
1 900 EUR (Mgr.)
2 500 EUR
PdF 3 999 Kč 0 Kč 1 900 EUR 1 900 EUR
ESF 3 999 Kč 0 Kč 7 000 EUR
(za celé studium)
4 500 EUR
FI 3 999 Kč 0 Kč 3 000 EUR 2 000 EUR
FSS 3 999 Kč 0 Kč 3 000 EUR 1 950 EUR
FSpS 3 999 Kč 0 Kč ----- 4 000 EUR

Pro akademický rok 2013/2014 (vyhlášeno 27. února 2013, změněno Opatřením rektora č. 8/2013 ze dne 20. srpna 2013)

dle ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Fakulta dle odst. 3
(za každých započatých
6 měsíců studia)
dle odst. 4
(za každých započatých
12 měsíců studia)
dle odst. 5
(poplatek za akademický rok)
Bc. a Mgr. stud. program v cizím jazyce Ph.D. stud. program v cizím jazyce
PrF 15 000 Kč 0 Kč ----- 2 500 EUR
LF 19 800 Kč 2 500 Kč 249 000 Kč (Všeobecné lékařství)
298 000 Kč
(Zubní lékařství)
50 400 Kč (prezenčně)
37 500 Kč (kombinovaně)
PřF 15 000 Kč 0 Kč 3 900 EUR 3 900 EUR
FF 15 000 Kč 0 Kč 1 650 EUR (Bc.)
1 900 EUR (Mgr.)
2 500 EUR
PdF 15 000 Kč 0 Kč 1 900 EUR 1 900 EUR
ESF 15 000 Kč 0 Kč 7 000 EUR
(za celé studium)
4 500 EUR
FI 24 000 Kč 0 Kč 3 000 EUR 2 000 EUR
FSS 15 600 Kč 0 Kč 3 000 EUR 1 950 EUR
FSpS 18 000 Kč 0 Kč ----- 4 000 EUR

Srpen 2013

dle ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Fakulta dle odst. 3
(za každých započatých
6 měsíců studia)
dle odst. 4
(za každých započatých
12 měsíců studia)
dle odst. 5
(poplatek za akademický rok)
Bc. a Mgr. stud. program v cizím jazyce Ph.D. stud. program v cizím jazyce
PrF 4 201,50 Kč 0 Kč ----- 2 500 EUR
LF 4 201,50 Kč 2 500 Kč 249 000 Kč (Všeobecné lékařství)
298 000 Kč
(Zubní lékařství)
50 000 Kč (prezenčně)
37 500 Kč (kombinovaně)
PřF 4 201,50 Kč 0 Kč 3 900 EUR 3 900 EUR
FF 4 201,50 Kč 0 Kč 1 650 EUR (Bc.)
1 900 EUR (Mgr.)
2 500 EUR
PdF 4 201,50 Kč 0 Kč 1 900 EUR 1 900 EUR
ESF 4 201,50 Kč 0 Kč 7 000 EUR
(za celé studium)
4 500 EUR
FI 4 201,50 Kč 0 Kč 3 000 EUR 2 000 EUR
FSS 4 201,50 Kč 0 Kč 3 000 EUR 1 950 EUR
FSpS 4 201,50 Kč 0 Kč ----- 4 000 EUR

Pro akademický rok 2012/2013 (s výjimkou srpna 2013)

dle ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Fakulta dle odst. 3
(za každých započatých
6 měsíců studia)
dle odst. 4
(za každých započatých
12 měsíců studia)
dle odst. 5
(poplatek za akademický rok)
Bc. a Mgr. stud. program v cizím jazyce Ph.D. stud. program v cizím jazyce
PrF 14 200 Kč 0 Kč ----- 2 500 EUR
LF 19 800 Kč 2 500 Kč 249 000 Kč (Všeobecné lékařství)
298 000 Kč
(Zubní lékařství)
50 000 Kč (prezenčně)
37 500 Kč (kombinovaně)
PřF 15 000 Kč 0 Kč 3 900 EUR 3 900 EUR
FF 13 800 Kč 0 Kč 1 650 EUR (Bc.)
1 900 EUR (Mgr.)
2 500 EUR
PdF 15 000 Kč 0 Kč 1 900 EUR 1 900 EUR
ESF 15 000 Kč 0 Kč 7 000 EUR
(za celé studium)
4 500 EUR
FI 24 000 Kč 0 Kč 3 000 EUR 2 000 EUR
FSS 15 000 Kč 0 Kč 3 000 EUR 1 950 EUR
FSpS 18 000 Kč 0 Kč ----- 4 000 EUR

Pro akademický rok 2011/2012

dle ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Fakulta dle odst. 3
(za každých započatých
6 měsíců studia)
dle odst. 4
(za každých započatých
12 měsíců studia)
dle odst. 5
(poplatek za akademický rok)
Bc. a Mgr. stud. program v cizím jazyce Ph.D. stud. program v cizím jazyce
PrF 12000 Kč 0 Kč ----- 2500 EUR
LF 19800 Kč 2500 Kč 9000 EUR - Všeobecné lékařství
9500 EUR - Zubní lékařství
8500 EUR
PřF 15000 Kč 0 Kč 3900 EUR 3900 EUR
FF 12000 Kč 0 Kč 1900 EUR 1900 EUR
PdF 13800 Kč 0 Kč 1900 EUR 2300 EUR
ESF 15000 Kč 0 Kč 3500 EUR 4500 EUR
FI 24000 Kč 0 Kč 3000 EUR 2000 EUR
FSS 4436 Kč 2900 Kč 3900 EUR 1950 EUR
FSpS 15000 Kč 0 Kč ----- 4000 EUR

Pro akademický rok 2010/2011

dle ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Fakulta dle odst. 3
(za každých započatých
6 měsíců studia)
dle odst. 4
(za každých započatých
12 měsíců studia)
dle odst. 5
(poplatek za akademický rok)
Bc. a Mgr. stud. program v cizím jazyce Ph.D. stud. program v cizím jazyce
PrF 12000 Kč 0 Kč ----- -----
LF 19800 Kč 2500 Kč 9000 EUR - VL
9500 EUR - ZL
8500 EUR
PřF 15000 Kč 0 Kč 3900 EUR 3900 EUR
FF 12000 Kč 0 Kč 1900 EUR 1900 EUR
PdF 12000 Kč 0 Kč 4600 EUR*/2300 EUR** 4600 EUR*/2300 EUR**
ESF 15000 Kč 0 Kč 3500 EUR 4500 EUR
FI 24000 Kč 0 Kč 3000 EUR 2000 EUR
FSS 14400 Kč 0 Kč 3900 EUR 1950 EUR
FSpS 12000 Kč 0 Kč ----- 90000 Kč
Poznámky:
Studium v anglickém jazyce se platí v dolarech, studium v německém jazyce v eurech.
* prezenční forma studia
** kombinovaná forma studia
Se samoplátci - studenty DSP je uzavřena Smlouva o zajištění studia v doktorském studijním programu, uvedená výše poplatku je za každý jeden i započatý rok studia.

Pro akademický rok 2009/2010

dle ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Fakulta dle odst. 3
(za každých započatých
6 měsíců studia)
dle odst. 4
(za každých započatých
12 měsíců studia)
dle odst. 5
(poplatek za akademický rok)
Bc. a Mgr. stud. program v cizím jazyce Ph.D. stud. program v cizím jazyce
PrF 10200 Kč 0 Kč ----- -----
LF 12000 Kč 2500 Kč 9000 EUR - VL
9500 EUR - ZL
8500 EUR
PřF 15000 Kč 0 Kč 3900 EUR 3900 EUR
FF 12000 Kč 0 Kč 1900 EUR 1900 EUR
PdF 12000 Kč 0 Kč ----- 4600 EUR/5500 USD*
2300 EUR/2770 USD**
ESF 12000 Kč 0 Kč 4500 EUR 4500 EUR
FI 24000 Kč 0 Kč 3000 EUR 2000 EUR
FSS 13 200 Kč 0 Kč 3 900 EUR 1 950 EUR
FSpS 12000 Kč 0 Kč ----- 90 000 Kč
Poznámky:
Studium v anglickém jazyce se platí v dolarech, studium v německém jazyce v eurech.
* prezenční forma studia
** kombinovaná forma studia
Se samoplátci - studenty DSP je uzavřena Smlouva o zajištění studia v doktorském studijním programu, uvedená výše poplatku je za každý jeden i započatý rok studia.

Pro akademický rok 2008/2009

dle ustanovení § 58 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Fakulta dle odst. 3
(za každých započatých
6 měsíců studia)
dle odst. 4
(za každých započatých
12 měsíců studia)
dle odst. 5
(poplatek za akademický rok)
Bc. a Mgr. stud. program v cizím jazyce Ph.D. stud. program v cizím jazyce
PrF 10200 Kč 0 Kč ----- -----
LF 12000 Kč 2500 Kč 8500 EUR - VL
9000 EUR - ZL
8500 EUR
PřF 15000 Kč 0 Kč ----- 3900 EUR
FF 12000 Kč 0 Kč 1900 EUR 1900 EUR
PdF 12000 Kč 0 Kč ----- 4600 EUR/5500 USD*
2300 EUR/2770 USD**
ESF 12000 Kč 0 Kč 4500 EUR 4500 EUR
FI 24000 Kč 0 Kč 3000 EUR 2000 EUR
FSS 13 200 Kč 0 Kč 3 900 EUR 1 950 EUR
FSpS 12000 Kč 0 Kč ----- 90 000 Kč
Poznámky:
Studium v anglickém jazyce se platí v dolarech, studium v německém jazyce v eurech.
* prezenční forma studia
** kombinovaná forma studia
Se samoplátci - studenty DSP je uzavřena Smlouva o zajištění studia v doktorském studijním programu, uvedená výše poplatku je za každý jeden i započatý rok studia.
Studium v anglickém jazyce se platí v dolarech, v německém jazyce v EU

Pro akademický rok 2007/2008

dle zákona č. 111/1998, par. 58

Fakulta dle odst. 3
(za každých započatých
6 měsíců studia)
dle odst. 4
(za každých započatých
12 měsíců studia)
dle odst. 5
(poplatek za akademický rok)
Bc. a Mgr. stud. program v cizím jazyce Ph.D. stud. program v cizím jazyce
PrF 10200,- Kč  0,- Kč     
LF 12000,- Kč  2500,- Kč    8500,- EUR 
PřF 15000,- Kč  0,- Kč    3900,- EUR 
FF 12000,- Kč  0,- Kč    1600,- EUR 
PdF 12 000,- Kč 
11400,- Kč****
0,- Kč 
2700,- Kč*****
  4600,- EUR; 5500,- USD* 
2300,- EUR; 2770,- USD** 
ESF 12000,- Kč  0,- Kč    4500,- EUR 
FI 24000,- Kč  0,- Kč  3000,- EUR  2000,- EUR 
FSS 12000,- Kč  0,- Kč  1920,- EUR***  1950,- EUR 
FSpS 12000,- Kč  0,- Kč    3300,- EUR 
dle odst. 3 - studuje-li student déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu
dle odst. 4 - studuje-li absolvent bakalářského nebo magisterského studijního programu v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu
Studium v anglickém jazyce se platí v dolarech, v německém jazyce v EU
* prezenční forma studia, v anglickém jazyce se platí v dolarech, v německém jazyce v EUR
** kombinovaná forma studia, v anglickém jazyce se platí v dolarech, v německém jazyce v EUR
Se samoplátci - studenty DSP je uzavřena Smlouva o zajištění studia v doktorském studijním programu, uvedená výše poplatku je za každý jeden i započatý rok studia.
*** poplatek za magisterské studium
**** Biologie (M-BI M M1501) - kombinovaná, prezenční, Chemie (M-CH M M1407) - kombinovaná, prezenční, Fyzika (M-FY M M1701) - kombinovaná, prezenční, Geografie (M-GR M M1301) - kombinovaná, prezenční, Matematika (M-MA M M1101) - kombinovaná, prezenční, Vychovatelství (M-VY M M7505) - kombinovaná, prezenční
***** Biologie (M-BI M M1501) - kombinovaná, prezenční, Chemie (M-CH M M1407) - kombinovaná, prezenční, Fyzika (M-FY M M1701) - kombinovaná, prezenční, Geografie (M-GR M M1301) - kombinovaná, prezenční, Matematika (M-MA M M1101) - kombinovaná, prezenční, Specializace ve zdravotnictví (N-SZ N N5345) - kombinovaná, prezenční, Vychovatelství (M-VY M M7505) - kombinovaná, prezenční

Pro akademický rok 2006/2007

dle zákona č. 111/1998, par. 58

Fakulta dle odst. 3
(za každých započatých
6 měsíců studia)
dle odst. 4
(za každých započatých
12 měsíců studia)
dle odst. 5
(poplatek za akademický rok)
Bc. a Mgr. stud. program v cizím jazyce Ph.D. stud. program v cizím jazyce
PrF 10200,- Kč  0,- Kč     
LF 12000,- Kč  2500,- Kč    8000,- EUR 
PřF 12000,- Kč  0,- Kč    3900,- EUR 
FF 12000,- Kč  0,- Kč    1600,- EUR 
PdF 12 000,- Kč  0,- Kč    4600,- EUR; 5500,- USD* 
2300,- EUR; 2770,- USD** 
ESF 12000,- Kč  0,- Kč     
FI 24000,- Kč  0,- Kč  3500,- USD  2500,- USD 
FSS 4338,- Kč  0,- Kč  1920,- EUR***  1600,- EUR 
FSpS 12000,- Kč  0,- Kč    5200,- EUR 
dle odst. 3 - studuje-li student déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu
dle odst. 4 - studuje-li absolvent bakalářského nebo magisterského studijního programu v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu
Studium v anglickém jazyce se platí v dolarech, v německém jazyce v EU
* prezenční forma studia
** kombinovaná forma studia
Se samoplátci - studenty DSP je uzavřena Smlouva o zajištění studia v doktorském studijním programu, uvedená výše poplatku je za každý jeden i započatý rok studia.
*** poplatek za magisterské studium

Pro akademický rok 2005/2006

dle zákona č. 111/1998, par. 58

Fakulta dle odst. 3
(poplatek za měsíc)
dle odst. 4
(poplatek za semestr)
dle odst. 5
(poplatek za akademický rok)
Bc. a Mgr. stud. program v cizím jazyce Ph.D. stud. program v cizím jazyce
PrF 1700,- Kč 1380,- Kč    
LF 2000,- Kč 1250,- Kč   8000,- EUR
PřF 2000,- Kč 0,- Kč   6000,- EUR
FF 1800,- Kč 1380,- Kč    
PdF 1900,- Kč 1380,- Kč   2300,- EUR; 2770,- USD* 
ESF 1500,- Kč 1380,- Kč    
FI 4000,- Kč 0,- Kč 3500,- USD 2500,- USD
FSS 1800,- Kč 1350,- Kč 1920,- EUR**  1600,- EUR
FSpS 2000,- Kč 1380,- Kč   5200,- EUR
dle odst. 3 - studuje-li student déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu
dle odst. 4 - studuje-li absolvent bakalářského nebo magisterského studijního programu v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu
* jedná se o kombinovanou formu studia, studium v anglickém jazyce se platí v dolarech, v německém jazyce v EUR. Se samoplátci - studenty DSP je uzavřena Smlouva o zajištění studia v doktorském studijním programu
** poplatek za magisterské studium

Pro akademický rok 2004/2005

dle zákona č. 111/1998, par. 58

Fakulta dle odst. 3
(poplatek za měsíc)
dle odst. 4
(poplatek za semestr)
pro Bc. a Mgr. program v cizím jazyce pro doktor. stud. program v cizím jazyce
PrF 1700,- Kč 1250,- Kč    
LF 2000,- Kč 1250,- Kč    
PřF 2000,- Kč 1280,- Kč    
FF 1800,- Kč 1275,- Kč    
PdF 1900,- Kč 1280,- Kč    
ESF 1500,- Kč 1280,- Kč    
FI 4000,- Kč 0,- Kč   2500,- USD
FSS 1600,- Kč 1250,- Kč 1920,- EUR*  2000,- USD
FSpS 2000,- Kč 1200,- Kč    
dle odst. 3 - studuje-li student déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu
dle odst. 4 - studuje-li absolvent bakalářského nebo magisterského studijního programu v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu
* poplatek za magisterské studium

Pro akademický rok 2003/2004

dle zákona č. 111/1998, par. 58

Fakulta dle odst. 3
(poplatek za měsíc)
dle odst. 4
(poplatek za semestr)
pro Bc. a Mgr. program v cizím jazyce pro doktor. stud. program v cizím jazyce
PrF 1700,- Kč 1350,- Kč    
LF 2000,- Kč 1300,- Kč    
PřF 2000,- Kč 1300,- Kč    
FF 1800,- Kč 1300,- Kč    
PdF 1900,- Kč 1350,- Kč    
ESF 1500,- Kč 1368,- Kč    
FI 4000,- Kč 0,- Kč 3500,- USD 2500,- USD
FSS 1600,- Kč 1350,- Kč    
FSpS 2000,- Kč 1300,- Kč    
dle odst. 3 - studuje-li student déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu
dle odst. 4 - studuje-li absolvent bakalářského nebo magisterského studijního programu v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu

Pro akademický rok 2002/2003

dle zákona č. 111/1998, par. 58

Fakulta dle odst. 3
(poplatek za měsíc)
dle odst. 4
(poplatek za semestr)
pro Bc. a Mgr program v cizím jazyce pro doktor. stud. program v cizím jazyce
PrF 1700,- Kč 1450,- Kč    
LF 1500,- Kč*
2500,- Kč**
1250,- Kč    
PřF 4000,- Kč 1453,- Kč    
FF 1800,- Kč 1300,- Kč    
PdF 1900,- Kč 1350,- Kč    
ESF 1500,- Kč 1453,- Kč    
FI 1500,- Kč (PS 2002)
4000,- Kč (od JS 2003)
0,- Kč 3500,- USD 2500,- USD
FSS 1600,- Kč 1450,- Kč    
FSpS 2000,- Kč 1300,- Kč    
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením (odst. 1) byl stanoven na 580,- Kč.
dle odst. 3 - studuje-li student déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu
dle odst. 4 - studuje-li absolvent bakalářského nebo magisterského studijního programu v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu
* poplatek za studium při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok za každý započatý měsíc
** poplatek za studium při překročení standardní doby studia zvětšené o dva a více roků za každý započatý měsíc

Pro akademický rok 2001/2002

dle zákona č. 111/1998, par. 58

Fakulta dle odst. 3
(poplatek za měsíc)
dle odst. 4
(poplatek za rok)
PrF 660,- Kč 2600,- Kč
LF 1500,- Kč*
2500,- Kč**
2500,- Kč
PřF 4600,- Kč 2600,- Kč
FF 1600,- Kč 2600,- Kč
PdF 1800,- Kč 2600,- Kč
ESF 1500,- Kč 2629,- Kč
FI 1500,- Kč 0,- Kč
FSS 1500,- Kč 2600,- Kč
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením (odst. 1) byl stanoven na 525,- Kč. 
dle odst. 3 - studuje-li student déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu
dle odst. 4 - studuje-li absolvent bakalářského nebo magisterského studijního programu v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu
* poplatek za studium při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok za každý započatý měsíc
** poplatek za studium při překročení standardní doby studia zvětšené o dva a více roků za každý započatý měsíc

Pro akademický rok 2000/2001

dle zákona č. 111/1998, par. 58

Fakulta dle odst. 3
(poplatek za měsíc)
dle odst. 4
(poplatek za rok)
PrF 600,- Kč 2600,- Kč
LF 4300,- Kč 2500,- Kč
PřF 2000,- Kč 0,- Kč
FF 1500,- Kč 2600,- Kč
PdF 1800,- Kč 2600,- Kč
ESF 1500,- Kč 2643,- Kč
FI 1500,- Kč 0,- Kč
FSS 1500,- Kč 2600,- Kč
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením (odst. 1) byl stanoven na 525,- Kč.
dle odst. 3 - studuje-li student déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu
dle odst. 4 - studuje-li absolvent bakalářského nebo magisterského studijního programu v dalším bakalářském nebo magisterském studijním programu