Studijní oborBaltistika

Dvouoborové studium
Typ studiabakalářský
TitulBc.
Formaprezenční
Vyuč. jazykčeština
Standardní doba studia3 roky
Akreditovánodo 31. 8. 2019
Kód oboru7310R023
Kód programuB6107
UskutečňujeFilozofická fakulta

Dny otevřených dveří
Termíny a podrobnosti

Absolvent oboru je schopen důstojného písemného i ústního projevu v litevštině nebo finštině (záleží na zaměření) a je vybaven společenskými, politickými, kulturními a historickými vědomostmi o baltských zemích obecně. Kromě práce v oboru (překladatelství, redaktorská činnost, publicistika, cestovní ruch…) se uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a dobrou vyjadřovací schopnost v litevském či finském jazyce.

Přijímací řízení a e-přihláška

Nebyla nalezena žádná otevřená přijímací řízení.Obor je akreditován v těchto programech