Studijní oborSrbský jazyk a literatura

Dvouoborové studium
Typ studiabakalářský
TitulBc.
Formaprezenční
Vyuč. jazykčeština
Standardní doba studia3 roky
Akreditovánodo 31. 8. 2019
Kód oboru7310R169
Kód programuB6107
UskutečňujeFilozofická fakulta

Dny otevřených dveří
Termíny a podrobnosti

Studium oboru je zaměřeno na aktivní ovládnutí jazyka (nepředpokládá se předchozí znalost jazyka), na teoretické i praktické zvládnutí gramatiky srbštiny a dalších rovin srbského jazyka (lexikologie, skladba), na získání přehledu o srbské literatuře, na orientaci v historii a kultuře Srbska.

Přijímací řízení a e-přihláška

Nebyla nalezena žádná otevřená přijímací řízení.Obor je akreditován v těchto programech