Studijní oborFyzika kondenzovaných látek

doktorský | prezenční | jednooborové | česky | PřF
P1703 - Fyzika (čtyřleté) (studijní program)

Oborová komise studijního oboru

Členové oborové komise

Interní členové

Externí členové