Studijní oborZoologie

Jednooborové studium
Typ studiadoktorský
TitulPh.D.
Forma
Vyuč. jazyk
Standardní doba studia4 roky
Akreditovánodo 31. 5. 2020
Kód oboru1502V003
Kód programuP1527
UskutečňujePřírodovědecká fakulta

Dny otevřených dveří
Termíny a podrobnosti

V rámci Zoologie jsou studováni jedinci, populace, druhy, taxonomické a ekologické skupiny živočichů a jejich funkce v přírodě apod. Jsou však používány i metody zkoumající části živočišných těl, např. morfologické a morfometrické, karyologické nebo molekulárně biologické. Na rozdíl od lékařských, veterinárních a dalších věd považuje zoologie všechny druhy živočichů jako předmět výzkumu za významem rovnocenné. Na rozdíl od paleozoologie se zaměřuje na recentní faunu, avšak věnuje pozornost i evoluci a příbuzenským vztahům jednotlivých druhů a vyšších taxonů. Dělí se jednak podle zaměření studia, např. na taxonomii, anatomii, ekologii a etologii živočichů, jednak podle zaměření na živočišnou skupinu, např. na protozoologii, entomologii, malakozoologii, ichtyologii, herpetologii, ornitologii a mammaliologii. Vzhledem k existenci příbuzných oborů biologie, které se také částečně zabývají živočichy, částmi jejich těl nebo jejich životními funkcemi, nezahrnuje studium DSP v rámci Zoologie studium živočišných parazitů (viz OK Parazitologie), vodních bezobratlých živočichů (viz Hydrobiologie), imunologii a fyziologii živočichů (viz Fyziologie zivočichů).

Přijímací řízení a e-přihláška

Nebyla nalezena žádná otevřená přijímací řízení.Obor je akreditován v těchto programech