Studijní programMezinárodní teritoriální studia

Typ studiaTitulForma studiaStandardní doba studiaKód programu
bakalářskýBc.3 rokyB6702

Uskutečňuje: Filozofická fakulta, Fakulta sociálních studií, Ekonomicko-správní fakulta

Akreditované studijní obory programu

Jednooborové studium

Vyberte si jeden studijní obor z této skupiny.

Dvouoborové studium (Skupina 1)

Dvouoborové studium (Skupina 2)

Vyberte si minimálně dva studijní obory, z nichž alespoň jeden je ze skupiny 1 a zbývající ze skupiny 2 podle nabízeného seznamu.


Přejít na Otevřené studijní obory programu