Studijní programMezinárodní teritoriální studia

Typ studiaTitulForma studiaStandardní doba studiaKód programu
bakalářskýBc.3 rokyB6702

Uskutečňuje: Filozofická fakulta, Fakulta sociálních studií, Ekonomicko-správní fakulta

Seznam studijních oborů pro rok 2016/2017

V případě zájmu o prezenční dvouoborové studium, kdy oba vybrané obory jsou z Filozofické fakulty, je třeba si podat samostatnou přihlášku na každý obor zvlášť. Po úspěšném přijímacím řízení bude možné si oba obory spojit přímo u zápisu ke studiu.
Pozor, takto nelze kombinovat tyto obory: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství, Psychologie (FF).

Jednooborové studium

Vyberte si jeden studijní obor z této skupiny.

Dvouoborové studium (Skupina 1)

Dvouoborové studium (Skupina 2)

Vyberte si minimálně dva studijní obory, z nichž alespoň jeden je ze skupiny 1 a zbývající ze skupiny 2 podle nabízeného seznamu.


Přejít na Akreditované studijní obory programu