Studijní programSpecializace ve zdravotnictví

Typ studiaTitulForma studiaStandardní doba studiaKód programu
navazující magisterskýMgr.2 rokyN5345

Uskutečňuje: Lékařská fakulta

Akreditované studijní obory programu

Jednooborové studium

Vyberte si jeden studijní obor z této skupiny.

Přejít na Otevřené studijní obory programu