Studijní programSociologie

Typ studiaTitulForma studiaStandardní doba studiaKód programu
navazující magisterskýMgr.prezenční 2 rokyN6703

Uskutečňuje: Fakulta sociálních studií

Akreditované studijní obory programu

Jednooborové studium

Vyberte si jeden studijní obor z této skupiny.

Přejít na Otevřené studijní obory programu