Studijní programEkologická a evoluční biologie

Typ studiaTitulForma studiaStandardní doba studiaKód programu
státní rigorózní zkouškaRNDr. -R1531

Uskutečňuje: Přírodovědecká fakulta

Akreditované studijní obory programu

Jednooborové studium

Vyberte si jeden studijní obor z této skupiny.

Přejít na Otevřené studijní obory programu