Studijní programGeografie a kartografie

Typ studiaTitulForma studiaStandardní doba studiaKód programu
navazující magisterskýMgr.prezenční 2 rokyN1304

Uskutečňuje: Přírodovědecká fakulta, Filozofická fakulta, Fakulta informatiky

Seznam studijních oborů pro rok 2016/2017

Jednooborové studium

Vyberte si jeden studijní obor z této skupiny.

Dvouoborové studium (Skupina 1)

Vyberte si minimálně dva studijní obory, z nichž alespoň jeden je ze skupiny 1 a zbývající ze skupiny 2 podle nabízeného seznamu.


Přejít na Akreditované studijní obory programu