Degree programmeSpecializations in Health Science

bachelor's | full-time | FMed

Study programme annotation

Bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví zahrnuje studijní obory Fyzioterapie, Nutriční terapeut, Optika a optometrie, Ortoptika, Radiologický asistent, Zdravotní laborant a Zdravotnický záchranář. Studium je pouze prezenční, trvá tři roky a je určeno pro absolventy všech středních škol. Obor Dentální hygienistka nebude v akademickém roce 2016/2017 otevřen.