Knihovní a vydavatelské oddělení

Vedoucí pracoviště:Mgr. Michaela Hanousková
WWW stránky pracoviště:odkaz do nového oknahttp://www.teiresias.muni.cz

autentizovaný odkaz do nového oknaSeznam kontaktních informací

Zaměstnanci
Mgr. Petr Červenka (odborný pracovník)
Mgr. Michaela Hanousková (vedoucí knihovního a vydavatelského oddělení)
Petr Hladík (technik ICT)
Mgr. Ondřej Nečas (odborný pracovník)
PhDr. Jiří Stodola (knihovník-specialista)
Externí vyučující
Mgr. Hana Nosková
Externí pracovníci
* Mgr. Martina PeterkováMgr. et Mgr. Hana Uhlířová

* Mateřská nebo rodičovská dovolená