Press release details

 

14 April 2004
Support Centre for Students with Special Needs

Na Masarykově univerzitě v Brně studuje v akademickém roce 2003/04 celkem 38 nevidomých a těžce zrakově postižených osob a 10 neslyšících a těžce sluchově postižených studentů. Univerzita od r. 2000 organizuje pro zdravotně postižené přijímací zkoušku tak, aby s využitím informačních technologií a alternativních komunikačních a percepčních metod mohli splnit standardní písemný přijímací test.

V rámci přijímacího řízení na rok 2004/05 si podalo 71 fyzicky těžce postižených osob (osoby se změněnou pracovní schopností nebo držitelé průkazu ZTP) celkem 119 přihlášek ke studiu, v nichž požádali o přijímací zkoušku se specifickým způsobem komunikace. Zájem této skupiny uchazečů o přijetí na jednotlivé fakulty MU je následující:

 • Fakulta sociálních studií: 25 přihlášek,
 • Pedagogická fakulta: 23 přihlášek,
 • Filozofická fakulta: 22 přihlášek,
 • Ekonomicko-správní fakulta: 15 přihlášek,
 • Právnická fakulta: 14 přihlášek,
 • Fakulta informatiky: 12 přihlášek,
 • Fakulta sportovních studií: 4 přihlášky,
 • Lékařská fakulta: 4 přihlášky.

Z hlediska typu postižení jde o 18 sluchově těžce postižených, 24 zrakově postižených, ostatní uchazeči jsou postižení pohybově, kombinovaně nebo jiným typem handicapu. Zhruba jedna třetina uchazečů se přihlásila k přípravným kurzům, které Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky organizuje. Přijímací test bude Masarykova univerzita těmto uchazečům zadávat v následujících provedeních:

 • varianta pro nevidomé pracující elektronicky hmatem,
 • varianta pro nevidomé pracující na papíře hmatem,
 • varianta pro nevidomé pracující elektronicky primárně hlasem,
 • varianta pro slabozraké pracující s elektronickou lupou,
 • varianta pro slabozraké pracující elektronicky se zvětšením písma,
 • varianta pro slabozraké pracující na papíře se zvětšením písma,
 • varianta pro neslyšící komunikující bilingvně nebo totálně,
 • varianta pro neslyšící a nedoslýchavé komunikující orálně,
 • varianta pro jinak handicapované pracující elektronicky,
 • varianta pro jinak handicapované pracující na papíře.

Ve srovnání s přijímacím řízením loňského roku jde o téměř dvojnásobný počet (tehdy podalo 34 osob 59 přihlášek ke studiu).

Kontakt:
PhDr. Petr Peňáz
tel.: 549 491 105, 732 873 082
e-mail: penaz@fidotmunidotcz
URL: link to a new windowhttp://www.teiresias.muni.cz