Press release details

 

30 March 2009
An exhibition in The Support Centre for Students with Special Needs

Výstava nazvaná Jak to vidíme my představí průřez tvorbou slabozraké malířky Zlaty Zumrové a nevidomé sochařky Boženy Přikrylové. S Masarykovou univerzitou je pojí skutečnost, že obě navštěvují kurzy celoživotního vzdělávání, které jsou určené zrakově postižené veřejnosti.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 2. dubna 2009 v 19.00 v prostorách Střediska Teiresiás (Šumavská 15, Brno). Na vernisáži vystoupí písničkář Gejza Horváth.

Zlata Zumrová (*1951)
pochází z Brna a výtvarné tvorbě věnuje od svého dětství. Jejími učiteli byli akademičtí malíři Robert Hliněnský, Petr Skácel a profesor Jiří Šindler. V průběhu své téměř padesátileté tvůrčí činnosti se malířka postupně věnovala figurální i abstraktní malbě, používala techniky jako pastel, tuš nebo fixa. V 80. letech obrátila svou pozornost k naivnímu umění (malby temperou). Od 90. let se věnuje osobité tvorbě janter a mandal. Autorka má za sebou 12 samostatných a 7 společných výstav. Její díla jsou součástí soukromých tuzemských i zahraničních sbírek.

Božena Přikrylová (*1978)
se narodila ve slovenské Gelnici, později se přestěhovala do Šlapanic u Brna, dnes žije v Brně. Hmatovému modelování se začala věnovat pod vedením sochaře Štěpána Axmana v kroužku dětí se zrakovým postižením, který po ní posléze dostal jméno Ateliér Boženka. Sochařka má za sebou desítku samostatných a několik společných výstav. Je autorkou sochy Spravedlnost umístěné v Kanceláři veřejného ochránce práv. Zhotovila také originální předlohu pro odlití bronzové desky s reliéfem ukřižovaného Krista, která je umístěna na hřbitově v Černovicích u Kunštátu, kde připomíná oběti protektorátního cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu.

Axmanova technika modelování (ATM) pro zdravotně postižené je v řemeslně výtvarných činnostech zdravotně postižených lidí světovým unikátem. Při práci s hlínou používá tzv. hmatovou matematiku, která vychází z proporcí lidské ruky. Technika umožňuje nevidomým samostatný, autorsky promyšlený, trojrozměrný výtvarný projev založený na řemeslných dovednostech autora, nikoli na napodobování jiných. Nevyužívá tedy pouze výtvarné postupy ale především řemeslné, a proto má širší využití.