Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:3818
Odborní a techničtí pracovníci:2814
Ostatní zaměstnanci:104
Celkový počet externích pracovníků:8960

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 1.5.2016