Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:3718
Odborní a techničtí pracovníci:2714
Ostatní zaměstnanci:104
Celkový počet externích pracovníků:9366

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 29.8.2015