Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:3717
Odborní a techničtí pracovníci:2713
Ostatní zaměstnanci:104
Celkový počet externích pracovníků:8356

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 28.8.2016