Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:3617
Odborní a techničtí pracovníci:2613
Ostatní zaměstnanci:104
Celkový počet externích pracovníků:8456

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 25.9.2016