Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:4119
Odborní a techničtí pracovníci:3116
Ostatní zaměstnanci:103
Celkový počet externích pracovníků:9065

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 30.6.2015