Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:4820
Odborní a techničtí pracovníci:3617
Ostatní zaměstnanci:123
Celkový počet externích pracovníků:169100

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 3.9.2014