Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:4719
Odborní a techničtí pracovníci:3516
Ostatní zaměstnanci:123
Celkový počet externích pracovníků:168101

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 1.8.2014