Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:3819
Odborní a techničtí pracovníci:2815
Ostatní zaměstnanci:104
Celkový počet externích pracovníků:8358

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 3.8.2015