Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:3717
Odborní a techničtí pracovníci:2814
Ostatní zaměstnanci:93
Celkový počet externích pracovníků:7653

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 24.7.2016