Podrobné statistické údaje

 
Zaměstnanci a studentiPočet *Z toho žen *
Celkový počet zaměstnanců:4921
Odborní a techničtí pracovníci:3618
Ostatní zaměstnanci:133
Celkový počet externích pracovníků:196121

* údaje včetně podpracovišť, platné ke dni 31.10.2014