Timeline (Czech only)

2000Vznik Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky