RNDr. Jiří Pecl, Ph.D.

Personal photo

 

 
2014

MÁSILKO, Lukáš - PECL, Jiří.
Making Graph Theory Algorithms Accessible to Blind Students. Lecture Notes in Computer Science, Berlin, Heidelberg, Springer-Verlag, Germany. ISSN 0302-9743, 2014, vol. 2014, no. 8547, pp. 549-556.


more

 

book coverČERVENKA, Petr - HANOUSKOVÁ, Michaela - MÁSILKO, Lukáš - PAVLÍČEK, Radek - PECL, Jiří - PEŇÁZ, Petr (Eds.).
Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Paris 2014. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 113 pp. ISBN 978-80-210-6882-7.


more

 
2013

book coverMÁSILKO, Lukáš - PECL, Jiří.
Mathematical Algorithms and their Modification for Blind Students. In Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Brno 2013. Brno : Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6270-2, pp. 99-108. 2013, Brno.


more

 
2012

MÁSILKO, Lukáš - PECL, Jiří.
ICCHP Summer University - letní škola matematiky pro studenty se zrakovým postižením. In Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2012. Vyd. 1. Plzeň : Vydavatelský servis, 2012. ISBN 978-80-86843-37-7, pp. 119-123. 8.11.2012, Srní.


more

 

ČERVENKA, Petr - MÁSILKO, Lukáš - PECL, Jiří.
Tactile Math Function Graph Perception. 2012. AUT, Linz, Austria. 9.7.2012 - 13.7.2012, Worldwide Activity. ICCHP SU 2012.


more

 

MÁSILKO, Lukáš - PECL, Jiří.
Typical Mathematical Problems in University Studies. 2012. AUT, Linz, Austria. 9.7.2012 - 13.7.2012, Worldwide Activity. ICCHP SU 2012.


more

 
2011

NEČAS, Ondřej - PECL, Jiří.
Výuka logiky pro smyslově postižené. In Organon VII, aneb, ?Nihil novi?. Vyd. 1. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2011. ISBN 978-80-261-0035-5, pp. 111-122. 23.9.2009, Olomouc.


more

 
2010

PECL, Jiří.
Výpočty trojúhelníků v hodinách analytické geometrie. 2010.


more

 

PECL, Jiří.
Výuka matematiky pro sluchově postižené studenty na Masarykově univerzitě. In Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2010. 1. vydání. Plzeň : 2010. ISBN 978-80-86843-29-2, pp. 211-214. 4.12.2010, Srní.


more

 
2008

PECL, Jiří.
Newton and analytic geometry. In 7. matematický workshop. : 2008. ISBN 978-80-214-3727-2. 2008.


more

 
2007

PECL, Jiří.
Úlohy analytické geometrie trojúhelníka. Učitel matematiky, Praha, Jednota českých matematiků a fyziků. ISSN 1210-9037, 2007, vol.  16, no. 1, pp. 43-55.


more