Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.

Personal photo

 

 
2014

KAČER, Tomáš.
Achilleova píseň (orig. The Song of Achilles by Madeline Miller). 2014.


more

 

KAČER, Tomáš.
Barakuda (orig. Barracuda, by Christos Tsiolkas). 2014.


more

 

KAČER, Tomáš.
Esej o typografii (orig. An Essay on Typography by Eric Gill). 2014.


more

 

KAČER, Tomáš - DIEGO RIVERA PŘÍHODOVÁ, Barbora (Eds.).
Prague Semiotic Stage Revisited II. Vyd. 1. Brno : Katedra divadelních studií FF MU, Nakladatelství MU, 2014. 251 pp.


more

 

KAČER, Tomáš.
Proměna funkce posla v dramatu. Theatralia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-845X, 2014, vol. 17, no. 1, pp. 286-300.


more

 

DIEGO RIVERA PŘÍHODOVÁ, Barbora - KAČER, Tomáš - POLÁČKOVÁ, Eliška (Eds.).
Theatralia 2014/2. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 257 pp.


more

 
2010

MACEK, Jakub - KAČER, Tomáš.
Dr. Emil Hácha: Já na Háchu, Hácha na mě. 2010.


more

 

KAČER, Tomáš.
Identity-in-History. Revista Postmodernism(e), Romania. ISSN 2066-0111, 2010, vol. 2, no. 5-6, pp. 109-121.


more

 
2008

KAČER, Tomáš.
Criticism of Apartheid in Blood Knot in Comparison with Two Trains Running and Philadelphia, Here I Come!. Brno Studies in English, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1211-1791, 2008, vol. 34, no. 1, pp. 79-88.


more

 

HANZEL, Vladimír - HONZÍREK, Jiří - KAČER, Tomáš - MACEK, Jakub.
Osmdesátdevět - Trenažér jedné revoluce. 2008.


more

 
2007

KAČER, Tomáš.
"I Am Britannia, the Spirit of Our Age": Time Shifting as a Study of the Idea of Progress in Tom Stoppard's Arcadia and Shelagh Stephenson's An Experiment with an Air Pump. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 33, Brno, Masarykova univerzita v Brně. ISSN 1211-1791, 2007, vol. 2007, no. 13, pp. 157-167.


more