Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.

Personal photo

 

 
2015

KAČER, Tomáš.
Dion Boucicault’s The Octoroon as a Case for Stirring up the Debate over the Abolition of Slavery. Hradec Králové Journal of Anglophone Studies. ISSN 2336-3347, 2015, vol. 2, no. 1, pp. 26-32.


more

 

KAČER, Tomáš.
Dion Boucicault's The Octoroon as a case for stirring up the debate over abolition of slavery. 2015.


more

 

KAČER, Tomáš.
Theatre Avant-Garde: A Late Invention in the US?. 2015.


more

 

KAČER, Tomáš.
Tři romány o výjimečnosti australské průměrnosti. Brno : Vydavatelství Host, 2015. 3 pp. 9.


more

 
2014

KAČER, Tomáš.
Achilleova píseň (orig. The Song of Achilles by Madeline Miller). 2014.


more

 

KAČER, Tomáš.
Barakuda (orig. Barracuda, by Christos Tsiolkas). 2014.


more

 

KAČER, Tomáš.
Esej o typografii (orig. An Essay on Typography by Eric Gill). 2014.


more

 

KAČER, Tomáš - DIEGO RIVERA PŘÍHODOVÁ, Barbora (Eds.).
Prague Semiotic Stage Revisited II. Vyd. 1. Brno : Katedra divadelních studií FF MU, Nakladatelství MU, 2014. 251 pp.


more

 

KAČER, Tomáš.
Proměna funkce posla v dramatu. Theatralia, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1803-845X, 2014, vol. 17, no. 1, pp. 286-300.


more

 

DIEGO RIVERA PŘÍHODOVÁ, Barbora - KAČER, Tomáš - POLÁČKOVÁ, Eliška (Eds.).
Theatralia 2014/2. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 257 pp.


more

 
2013

book coverKAČER, Tomáš.
New Messengers: Short Narratives in Plays by Michael Frayn, Tom Stoppard and August Wilson. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 138 pp. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; č. 418. ISBN 978-80-210-6339-6.


more

 
2010

MACEK, Jakub - KAČER, Tomáš.
Dr. Emil Hácha: Já na Háchu, Hácha na mě. 2010.


more

 

KAČER, Tomáš.
Identity-in-History. Revista Postmodernism(e), Romania. ISSN 2066-0111, 2010, vol. 2, no. 5-6, pp. 109-121.


more

 
2008

KAČER, Tomáš.
Criticism of Apartheid in Blood Knot in Comparison with Two Trains Running and Philadelphia, Here I Come!. Brno Studies in English, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1211-1791, 2008, vol. 34, no. 1, pp. 79-88.


more

 

HANZEL, Vladimír - HONZÍREK, Jiří - KAČER, Tomáš - MACEK, Jakub.
Osmdesátdevět - Trenažér jedné revoluce. 2008.


more

 
2007

KAČER, Tomáš.
"I Am Britannia, the Spirit of Our Age": Time Shifting as a Study of the Idea of Progress in Tom Stoppard's Arcadia and Shelagh Stephenson's An Experiment with an Air Pump. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 33, Brno, Masarykova univerzita v Brně. ISSN 1211-1791, 2007, vol. 2007, no. 13, pp. 157-167.


more