Mgr. Vladimír Vaďura, Ph.D.

Photo not published

 

Name, first names, scientific degrees
 • Mgr. Vladimir Vadura, born 15th April 1980
Department/Faculty/University
 • Security and Strategic Studies, Department of Political Science, Faculty of Social Studies, Brno
Function, current position
 • Assistant, lecturer
Education and academic qualifications
 • 2004 - Master's Degree at Department of Political Science, Masaryk University, Brno 2003 - Bachelor's Degree at Faculty of Social Studies, combination Political Science + Media Studies and Journalism
Professional experience
 • 2007-today - assistant at Department of Political Science, Security and Strategic Studies
Teaching and research activities
 • ethnic conflicts, resource conflicts, privatization of security, sub-Saharan Africa
Research projects, grants
 • 2006-7: Ethnic Conflicts in the Post-Communist Area - Jan Hus Educational Foundation
Major publications
 • SMOLÍK, Josef a Vladimír VAĎURA. Šílení střelci ve školách. Psychologie Dnes, Praha: Portál, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 46-49. ISSN 1212-9607. info
 • SMOLÍK, Josef a Vladimír VAĎURA. Mass Murders at School Institutions: Children and Parents as Easy Targets. Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu, Brno: CBSS, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 61-72. ISSN 1214-7737. info
 • ŠMÍD, Tomáš a Vladimír VAĎURA. Teoretické vymezení a konceptualizace fenoménu slabých a selhávajících států. Mezinárodní vztahy, Praha: ÚMV, 2009, roč. 44, č. 2, s. 44-64. ISSN 0323-1844. info
 • VAĎURA, Vladimír. Za principy revoluce: Vojenská dimenze prezidentských voleb v Zimbabwe. Mezinárodní politika, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008, roč. 2008, č. 9. ISSN 0543-7962. info
 • VAĎURA, Vladimír. Organizovaný zločin v západní a střední Africe. In SMOLÍK, Josef, Tomáš ŠMÍD a Vladimír VAĎURA. Organizovaný zločin a jeho ohniska v současném světě. Brno: Mezinárodní politologický ústav, Masarykova univerzita, 2007. s. 185-202, 17 s. Ediční řada, Studie, svazek č. 47. ISBN 978-80-210-4438-8. info
 • VAĎURA, Vladimír. Teorie etnického konfliktu. In ŠMÍD, Tomáš a Vladimír VAĎURA. Etnické konflikty v postkomunistickém prostoru. 2007. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. s. 9-44, 35 s. Politologická řada, svazek č. 24. ISBN 978-80-7325-126-0. info
 • VAĎURA, Vladimír. Financování povstaleckých skupin v rozvojových zemích. Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu, Brno: CBSS, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 1-10. ISSN 1214-7737. URLinfo

Last update: 2008/04/01