Řešené projekty [2016]

Projektů v roce 2016 je celkem: 12


Accessibility of higher education for students with special needs (2015-1-SK01-KA203-8959)
Řešitel na MU:PhDr. Petr Peňáz
Fakulta/Pracoviště MU:Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Období řešení:9/2015 - 6/2018
Investor/Program: Evropská unie / Erasmus+ Klíčová akce 2: Spolupráce na inovacích a výměny osvědčených postupů
více
Desktop publishing in sign languages (NF-CZ07-MOP-3-230-2015)
Řešitel na MU:PhDr. Petr Peňáz
Fakulta/Pracoviště MU:Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Období řešení:6/2015 - 9/2016
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Fondy Norska/Fondy EHP: Program Spolupráce škol a stipendia
více
Inovace výuky českého znakového jazyka (MUNI/FR/1615/2015)
Řešitel na MU:PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU
více
Podpora účasti studentů z ČR na zahraničních vzdělávacích akcích (Teiresiás/249/2016)
Řešitel na MU:Mgr. Radek Pavlíček
Fakulta/Pracoviště MU:Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Období řešení:5/2016 - 12/2016
Investor/Program: Jiná tuzemská nadace/fond / Ostatní nadace
více
Podpora účasti studentů z ČR na zahraničních vzdělávacích akcích (Leontinka) (Teiresiás/540/2016)
Řešitel na MU:Mgr. Radek Pavlíček
Fakulta/Pracoviště MU:Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Období řešení:6/2016 - 12/2016
Investor/Program: Jiná tuzemská nadace/fond / Ostatní nadace
více
Podpora udržitelnosti projektů operačních programů minulého programového období, příprava na nové programovací období (ROZV/16/2016)
Řešitel na MU:Ing. Soňa Janíková
Fakulta/Pracoviště MU:Rektorát
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Sign languages in higher education (NF-CZ07-ICP-3-229-2015)
Řešitel na MU:PhDr. Petr Peňáz
Fakulta/Pracoviště MU:Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Období řešení:7/2015 - 9/2016
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Fondy Norska/Fondy EHP: Program Spolupráce škol a stipendia
více
Studium osob se specifickými nároky (ROZV/01/2016)
Řešitel na MU:PhDr. Petr Peňáz
Fakulta/Pracoviště MU:Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Rozvojové programy
více
Úvod do oborného stylu pro studenty s poruchami učení (MUNI/FR/1604/2015)
Řešitel na MU:Mgr. Barbora Chovancová, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU:Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Období řešení:1/2016 - 12/2016
Investor/Program: Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU
více
Videokonferenční prostředí pro vzdálené tlumočení do znakového jazyka na bázi technologií CoUniverse a UltraGrid (548R1/2014)
Řešitel na MU:PhDr. Petr Peňáz
Fakulta/Pracoviště MU:Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Období řešení:6/2015 - 6/2016
Investor/Program: CESNET / Fond rozvoje CESNETu
více
Vývoj mobilních aplikací pro přístup k celostátní knihovně přístupných dokumentů pro zrakově postižené na platformách Android a iOS (MU/0350/2015/Teiresiás)
Řešitel na MU:Ing. Svatoslav Ondra
Fakulta/Pracoviště MU:Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Období řešení:8/2015 - 1/2016
Investor/Program: Jiná tuzemská nadace/fond / Ostatní nadace
více
Zvýšení digitální gramotnosti uživatelů s těžkým postižením zraku (Teiresiás/580/2016)
Řešitel na MU:Mgr. Radek Pavlíček
Fakulta/Pracoviště MU:Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Období řešení:9/2016 - 6/2017
Investor/Program: Jiná tuzemská nadace/fond / Ostatní nadace
více